Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2021 чылда «Социал картофель» төлевилел уламчылаар

2021 чылда «Социал картофель» төлевилел уламчылаар 16.03.2021
«2021-2023 чылдарда Тыва Республиканың хамаатыларынга социал деткимче» ТР-ниң программазы езугаар, бо чылын 1978 өг-бүле дузаламчыны алыр. 
Бо чылын ол төлевилелче 1 286,8 муң рубль көрдүнген. Картофель үрезин садарынга 1 063 392 рубльди, ногаа культураларынң үрезининге – 223 200 рубльди үндүрер. Көрдүнген ол акша-хөреңги-биле 41 тонна 825 кг картофель үрезинин база ногаа культураларының 1240 түүн садар. Ында морковь, свекла, огурец, кабачок, редис, укроп, петрушка база согуна үрезиннерин кирген. 
Республиканың Күш-ажыл яамызының дыңнатканы-биле алырга, 18 муниципалдыг тургузугларда 2020 кг хемчээлдиг картошка үрезини бар. Ведомствонуң албан черлери хамаатылардан билдириишкиннерни хүлээп, төлевилел киржикчилериниң улуг даңзызын тургузуп турар.  
«Социал картофель» губернатор төлевилели 2015 чылдан эгелээнин сагындыраал. Программа чединмес болгаш хөй ажы-төлдүг, республикада доктааткан амыдырап-чурттаарының кудуку деңнелинден эвээш орулгалыг чааскаан чурттап турар кижилерге социал дузаны чедирерип турар. 
 Амыдыралдың берге байдалындан өг-бүлени үндүрери, чаа ажаап алган аъш-чем-биле чыл дургузунда бодун хандырттынарын, күш-ажылчы байдалын көдүрери, дузалал ажыл-агыйын тургузуп алырынга харыысалгазын бедидерин чедип алыр сорулга салдынган. Муниципалдыг тургузуглар херээженнер чөвүлелдери база активчилер сорулгаларны чедип алыр дээш, библиотекаларга база культура бажыңнарынга ногааны өзүм кылдыр тарыырынга база ажаап-сугарарынга мастер-класстарны, лекцияларны, өөредиглерни төлевилел киржикчилеринге эрттирип турар. 
«Өг-бүлелер-биле социал керээлерни чарып, хууда программаны ажылдап кылыр. Өг-бүле бүрүзү ортумаа-биле 3-тен 9 шоодай картошка дүжүдүн ап, кыжын чиир ногаа аймаан курлавырлап ап турары эки» - деп, Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының специализи дыңнаткан. 
 2015-2020 чылдарда төлевилел боттанылгазынче 5 млн ажыг рубльди үндүрүп, 11 817 өг-бүлеге социал дузаны чедирген.

Возврат к списку