Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестициялар салыышкыны 13 хуу өскен

2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестициялар салыышкыны 13 хуу өскен 24.01.2020
2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестицияларның хемчээли эрткен чылга бодаарга 13 хуу өзүп, 12,4 ажыг млрд. рубль болган. 
ТР-ниң Экономика яамызы бүдүрүлге секторунуң хөгжүлдезиниң дугайында ындыг медээни берген. Инвестицияларда хуу акша салыышкынының үлүү 8 хире млрд. рубль чеде бергенин илеткелде айыткан. Бүдүрүлгеже инвестицияларның шупту хемчээли бюджет салыышкынының 36 хуузу, азы 4,5 хире млрд. рубль болган. 
«Северсталь», «Евразгрупп», «En+Group» чурттуң башкарыкчы компанияларынга база Хейлунцзянның даг-руда компаниязы (Кыдат), «Central Asia Gold» швед корпорация дээн ышкаш даштыкы инвесторларга капитал салыышкынының хөй кезии онаажып турар. Бо компаниялар хөмүр-даш, ховар болгаш үнелиг металлдар чыдынын шиңгээдир тывыш адырында бүдүрүлгелерлиг. Эрткен чылга деңнээрге, 2019 чылда бо компаниялар биле "Ойна" алдын тывыш чериниң кол фондуже киирген инвестицияларының шупту хемчээли 67,5 хуу чедип, азы ниитизи-биле 5,19 млрд. рубль болган. Олар боттарының төлевилелдерин боттандырып эгелээш, регионнуң экономиказынче шупту 57 млрд. ажыг рубльди киирген.
Инвестиция салыышкыннарының хемчээли-биле бирги черде «Лунсин» КХН турар. 2019 чылда 2 млрд. 863,06 млн. рубль инвестицияны салып, 2018 чылга деңнээрге ону 2, 3 катап көвүдеткен. Компания шахта ажылдарын ажык арга-биле чорудуп эгелээни-биле инвестицияның өскени ол. 
Голевтиң даг-руда компаниязы ооң соонда, азы 1 млрд. 297 млн. рубльди киирген (72 % өзүлделиг). Компания 2020 чылда Ак-Сугнуң чес-профир чыдынга болбаазырадылга комбинадын тудуп, акша салыышкыны-биле мурнуку черже үнер ужурлуг. Инвестициялар 2019 чылга деңнээрге 95 % көвүдээрин манап турар. 
Үшкү черде «Межегейхөмүр» КХН - 449,3 млн. рубль (эрткен чылдың деңнелинден 64,6 %). Ооң соонда «Тардан Голд» алдын-тывыш компаниязы - 385,8 млн. рублей (+ 1,2 %), «Ойна» артель - 50,16 млн. рублей (+ 16 %). 
Бо компаниялар республикада эң улуг ажыл берикчилеринге хамааржыр. 2019 чылдың ноябрь 1-ниң көргүзүү-биле оларда 4796 кижи ажылдап турар, оларның 72 хуузу азы 3456-зы - Тываның чурттакчылары.

Возврат к списку