Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы көдээ черлерде, ылаңгыя малчын турлагларже баар оруктарны хүннүң-не хынаар даалганы берген

Тываның Баштыңы көдээ черлерде, ылаңгыя малчын турлагларже баар оруктарны хүннүң-не хынаар даалганы берген 03.12.2015
 Хүннүң-не харның хөй чаап турары-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынга база кожуун чагырга даргаларынга республиканың ыраккы территорияларында, ылаңгыя малчын коданнарже баар оруктарны хүннүң-не хынаар даалганы берген.
  АҮК айтырыгларының талазы-биле оралакчызы Сергей Ондардан тодаргай чурум-биле ажылдап, бир эвес малчыннарга дуза херек апарза, бар-ла аргаларны, орук-транспорт комплекизиниң яамызының курлавырларын база хаара тутпушаан, дузалажырын негээн. «Харылзааның барын, мал чеми болгаш суг хандырылгазы кандыгыл, хынаңар. Малчын коданнарже, эмчилер-биле кады, комплекстиг үнүүшкүннү кылыңар» – деп, регионнуң удуртукчузу чагаан. 
 Бай-Тайга биле Мөңгүн-Тайга кожууннарда оруктарын хадып каапкан территорияларже онза кичээнгейни угландырарын сагындырган. 
 «Малчыннарга чоок болуп көрүңер. Кааңдаашкынныг чай болганындан мал одарладыр чер чедишпейн турар, ынчангаш амдыгааштан эгелеп малга немелде чемни берип эгелээн. Көдээ ажыл-агый яамызы ол байдалды чогумчалыг таарыштырып, кожуун чагыргалары-биле кады илеткээр силер» - деп Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку