Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Дээди Хуралының база Чазааның чөвүлелдери 2022 чылда болгаш планныг 2023 база 2024 чылдарда республика бюджединиң төлевилелин сайгарып көрген

Тыва Республиканың Дээди Хуралының база Чазааның чөвүлелдери 2022 чылда болгаш планныг 2023 база 2024 чылдарда республика бюджединиң төлевилелин сайгарып көрген 10.12.2021 2022 чылда база планныг 2023 болгаш 2024 чылдарда республика бюджединиң дугайында хоойлу төлевилелиниң хөй-ниити сайгарылгазының үезинде кирген айтырыгларны база саналдарны сайгарып көрген Тываның Чазааның чөвүлел база Тываның Дээди Хуралының (парламент) чөвүлелиниң декабрь 9-та эрткен каттышкан хуралынга сайыттар кабинеди база депутаттар киришкен. Регионнуң кол саң-хөө документизин онлайн-чурумга бир дугаар сайгарып чугаалашкан.
Республиканың муниципалдыг тургузуглары, хөй-ниити организациялары, албаннар болгаш ведомстволар төлээлери дамчылганы көрген.
Бюджет, үндүрүглер, экономика болгаш сайгарлыкчы чорук талазы-биле комитет даргазы Алдын-кыс Конгар бюджет төлевилелин ажык-чарлыг сайгарганының түңнелинде кирген санал-оналдарга хамаарыштыр ажылды илеткээн. Шупту 84 айтырыг кирген, ооң 24-ү парламент комитеттеринден. Шупту саналдарны болгаш эдилгелерни чедир кылыр кылдыр Саң-хөө яамызынче чоруткан. Чазак кежигүннериниң киржилгези-биле депутаттар кирген санал-оналдарны сайгаргаш, харыыларны алган. Комитеттер бюджетче эдилгелер киирер дээш чаңгыс эвес катап хуралдап, чогуур яамылар-биле айтырыг бүрүзүн сайгарып көрген.
«Кады дыка улуг ажылды кылдывыс, ол дээш чазак кежигүннеринге четтиргенивис илереттивис» - деп, депутат демдеглээн.
Тываның кол саң-хөө документизин - элээн эдилгелерлиг келир үш чылдың регион бюджедин ийиги номчулгада хүлээп алыр кылдыр, комитет ону белеткээн.
Тываның саң-хөө сайыды Орлан Достай бюджет төлевилелинде, чүгле 2022 чылдың бирги кварталында харыы ап болур айтырыглар барын чугаалаан. Бир эвес херек апарза, бюджет дугайында хоойлуже эдилгелерни ол ынчан киирип болур.
Бюджет төлевилелиниң бирги номчулгазының үезинде тургустунган айтырыгларны депутаттар көдүрген. Муниципалитеттерде орук ажылдарын чылдарда хувааганының графиги, «Кызыл – Улан-Удэ» авиарейске, коммунал ачы-дуза төлевирлеринге субсидия, спецтехника немей садып алыры, школачы чемненилге болгаш өске-даа угланыышкыннарга айтырыглар салдынган.
Тыва Республиканың бюджединиң дугайында хоойлунуң ийиги номчулгазының үезинде чугаа уламчылаан. Депутаттар документини бадылаан.
Дээди Хуралдың даргазы Кан-оол Даваа хуралдың төнчүзүнде, каттышкан чөвүлелдиң киржикчилеринге четтиргенин илереткеш, республиканың хоойлужудулга болгаш күүсекчи эрге-чагыргазының кады ажылдажылгазының мындыг хевирин моон-даа соңгаар ажыглаарын күзээн.

Возврат к списку