Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы 40 градус сооп турары-биле холбаштыр автооруктарның эң ыракта участоктарынга чыннып алыр пунктуларны тургузарын дааскан

Тываның Баштыңы 40 градус сооп турары-биле холбаштыр автооруктарның эң ыракта участоктарынга чыннып алыр пунктуларны тургузарын дааскан 14.01.2016
 Даштыкы агаарның температуразының 40 градус сооп турары-биле холбаштыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол автооруктарның эң ыракта участоктарынга чыннып алыр пунктуларны чолаачыларга тургузуп бээрин республиканың Орук-транспорт яамызынга дааскан.
  Тываның автооруктар эргелелиниң дыңнатканын езугаар алырга, «Кызыл — Ак-Довурак» регион оруунга шимчеп чоруур 4 пунктуну тургускан. Аңаа эрткен-дүшкен чолаачылар чыннып база изиг шай ижип ап болур.
  Тываның Баштыңының даалгазын езугаар амгы үеде орук албаннары күштелдирген чурум-биле ажылдап эгелээн. Агаар-бойдустуң нарыыдап келген үезинде ажылдаар 28 техника белеткеттинген. Дараазында арттарда орук албанының ажылдакчылары ээлчег езугаар ажылдап турар: «Абакан — Ак-Довурак» оруунуң «Сотый» артында; «Хандагайты — Ак-Чыраа» оруунуң «Тээли» артында; «Хандагайты — Мугур-Аксы» оруунуң «Калчан» артында. 
 Айыыл-халапка таваржыр чорукту болдурбазы-биле Орук-транспорт яамызы ырак черлерже чоруурундан дадагалзаарын чолаачыларга сүмелеп турар. Эргежок чугула апарганда аажок кичээнгейлиг болур болгаш изиг шайны, аъш-чемни, кывар-чаар чүүлдерни орукка ап чоруур. 
 Орук албаннарының телефоннары: 
 «Тываавтооруктуң» диспетчер албаны — 8(39422) 3-22-62; 
 «Кызыл — Ак-Довурак» болгаш «Чадаана — Хандагайты» автооруктарның участоктарында албаннарның телефоннары: 
 9 километрден 73 км-ге чедир участокта — «Орук-тудуг-транспорт» бүдүрүлге кооперативи — 8923-261-31-69; 
 73 км-ден 157 км-ге чедир участокта — «Трансстрой» КХН — 8923-387-5643; 
 157 км-ден 261 км-ге чедир участокта — «Чадаананың орук эргелели» КХН — 8923-263-0540; 
 261 км-ден 298 км-ге чедир участокта — «Ак-Довурактың орук эргелели» — 8923-545-8109;
  48 км-ден 84 км-ге чедир участокта — «Өвүрнүң орук эргелели» — 8923-289-4826.

Возврат к списку