Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

В.Путин байыр чедирген

В.Путин байыр чедирген 24.02.2014

РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңынга болгаш Тыва Республиканың эр чонунга Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедирген. 

«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедирип тур мен. Чуртувустуң эрес-дидим шериглериниң кайы-даа үелерде маадырлыг чоруктары  бистиң төөгүвүстүң адырылбас кезээ болуп артар. Yе-шаг, салгалдар солушса-даа, өндүр улуг тиилелгелерниң чалыны кезээ шагда улус-чонну каттыштырып,  Ада-чурт база ооң алдарлыг оолдары дээш чоргааралды улам күштелдирип чоруур. Төрээн чуртка бараан болуп, ооң айыыл чок чоруун хандырып, хамаарышпас чоруун камгалаарының амыр эвес мергежилинге  чүрээниң ханызындан бердинген кижилерни бөгүн хүндүткеп байырлаар бис. Олар дээрге төрээн чуртунга, хамааты хүлээлгезинге шынчызы-биле бердинген кижилер-дир.

Силерге чедиишкиннерни, кадыкшылды болгаш шупту-ла чүүлдерге чүгле экини күзедим. В.Путин».

Аңаа чергелештир Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның шупту эр кижилеринге байыр чедирип, Кремльче база байыр чедириишкинниг телеграмманы чоргускан: «Россияның чаагай чоруу дээш, силерниң чогаадыкчы болгаш тодаргай сорулгалыг ажыл-чорудулгаңар бедик хамааты хүлээлгениң, Ада-чурт, чон дээш амы-хууда улуг харысаалганың көскү чижээ-дир» — деп Ш.Кара-оолдуң телеграммазында айыткан.


Возврат к списку