Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның хөлдеринге аян-чорукчуларга таарымчалыг байдалдарны тургузар

Тываның хөлдеринге аян-чорукчуларга таарымчалыг байдалдарны  тургузар 01.06.2022 Тываның Чазаа республиканың хөлдеринге инфраструктураны экижиткеш, регионнуң турисчи сонуурганчыын көдүрер курсту эгелээн. Дус-Хөлде хөл чоогунда пансионаттарны төпчүткен чырык хандыралгазынга кожар ажылдар чоруп турар.
Оон аңгыда Дус-Хөл биле Чагытай хөлдерге республиканың аалчыларга база чурттакчыларынга дыштанылга зоназын Тайга станциязында ышкаш чаагайжыдары планнаттынган.

«Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазы-биле Дус-Хөл хөлче 10 кВт күчүлүг чырык шугумун шөйүп, ол ажылды бо ийи айда доозары планнаттынган. Оон аңгыда, Дус-Хөлде дыштаныкчыларның эштир зоназын эде-хере тырттып, чаагайжыдар. Ооң мурнунда дыка хөй машиналар тургузуп, майгыннар тип алыр черлерни бүрүнү-биле эде чаартыр. Хөлдүң эриин дургаар дескилештир үстүргеш, сугже кирип эштирде эптиг кылдыр, дыштаныр черни тудуп, брусчаткадан кылаштаар орукту чадып турар» - деп, Александр Брокерт чугаалаан.
Чазак даргазының оралакчызының дыңнадыындан алырга, ижер арыг суг база чунар суг хандырылгазын киирери планнаттынган. Оон аңгыда херек чүүлдер хөлезилеп алыр бир хааглыг черни, ыяш ийи өг туткан, үш аңгы шөлчүгештерни тускайлап чаагайжыдар.

Дус-Хөлге автомобильдер тургузар аңгы черни, арыгланыр бажыңны, бок октаар улуг саваларны база тургузар. А кемпингилиг зонага дыштаныксап турарларга хөлдүң оң талазынга дыштаныр черлерни организастаар. Кежээки үеде дыштаныкчыларга таарымчалыг болур кылдыр, эрикти дургаар фонарьлыг чагыларны тургузар. Ол ышкаш хөлдү дургаар шупту пансионаттарны база херимнерни септеп, аян-шинчи киирер.

Дус-Хөл хөлдү чаагайжыдарындан аңгыда, Чагытай хөлдүң эштир черлерин база арыглап, дыштанып олурар черлерни, арыгланыр кабинкаларны тудуп, автомашиналар тургузар чырыктыг шөлдү кылыр деп турарын Александр Брокерт чугаалаан.

Возврат к списку