Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Культура чылы — Чаа-Хөлде

Культура чылы —  Чаа-Хөлде 25.03.2014

2014 чыл российжилерге онзагай болуушкуннар-биле эгелээни өөрүнчүг. Чоокта чаа Сочиге эрткен олимпий оюннарынга российжи спортчулар кайгамчыктыг тиилелгени чедип алган болгай.

РФ-тиң Президентизи В.В. Путинниң чарлыы-биле Россияга бо чылды Культура ажылының чылы кылдыр чарлааны улуг тура-сорук, хей-аъттың киискидикчизи база улуг харыысалга деп билир херек. Чаа-Хөл суурга кожууннуң Культура чылының ажыттынганының байырлалы онзагай, бедик деңнелге эрткен. Янзы-бүрү өңнер-биле каастаан хана солуннар, Ак-Туруг, Булуң-Терек, Шаңчы, Чаа-Хөл суурларындан ус-шеверлерниң кылган ажылдары, кожууннуң культура амыдыралын көргүскен база хоочуннарның фото-чуруктарын чырытканы улуг сонуургалды болдурган.

Чалаткан хоочуннар, херээженнер, адалар чөвүлелиниң кежигүннери, уран чүүлге, спортка идепкейлиг киржикчилер бот-боттарынга байыр чедиришкен, чалыы, чараш, омак-сергек көзүлдүлер.

Байырлыг кежээ «Чүгле бурунгаар, Тыва» деп композиция танцы-самның күүселдези-биле ажыттынган. Эге сөстү Чаа-Хөл кожууннуң Баштыңы, кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Орлан Монгуш келген чонга байыр чедирбишаан, Культура чылының ажыттынганын чарлап, бо чыл чүгле культура ажылынга эвес, уран чүүлдүң бүгү адырларынга, хөй-хөй көрүкчүлерниң база аарыкчыларның чылы дээрзин демдеглээн.

Кожууннуң чагырга даргазы Станислав Сабаакай, Чазак Даргазының Чаа-Хөл кожуунда бүрүн эргелиг төлээзи Урана Седипей, кожуун чагыргазының социал-политика талазы-биле оралакчызы Чодураа Кенден тус-тузунда байыр чедирип, сөс алгаш, байырлыг бижиктерни, диплом, грамоталарны культураның хоочуннарынга, адыр аайы-биле эки ажылдыг культура ажылдакчыларынга тывыскан.

База бир онзагай чүүл суурлар аайы-биле эң идепкейлиг көрүкчүлерни, коллективтерни демдеглеп шаңнааны көрүкчүлерниң идепкейин көдүрген.

Байлак, чедингир ыры-шоорлуг, танцы-самныг концерт көрүкчүлерниң бедик  үнелелин алган.

Николай ТАНЗЫН. Сукпак суур.


Возврат к списку