Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның техникумнары база колледжтеринге 24 бүдүрүлге мастерскаяларын ажыдар

Тываның техникумнары база колледжтеринге 24 бүдүрүлге мастерскаяларын ажыдар 14.04.2022 «Аныяк профессионалдар» төлевилел мөррейинге Тыва тиилээш, ортумак тускай өөредилге черлериниң материал-техиниктиг баазазын чаартырынга федералдыг бюджеттен 56 млн рубльди алыр.

Ол акша-хөреңги-биле 2022 чылда республиканың техникумнар база колледжтеринге амгы үениң 11 мастерскаяларын ажыдып, күш-ажыл рыногунда хереглелдиг, станоктар болгаш өске-даа дериг-херекселдерге ажылдап билир специалистерни белеткеп үндүрерин Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан.

Тываның Тудуг техникумунга 6 угланыышкынга - «Суг технологиялары», «Тууйбу салыры», «Сантехника болгаш одалга», «BIM информастыг модель технологиялары», «Дуңзаа технологиялары», «Электромонтаж» талазы-биле мастерскаяларга өөредилге-бүдүрүлге дериг-херекселдерин садып салыры планнаттынган. Кызылдың транспорт техникумунуң баазазынга «Автогрейдер башкарары» база «Аар техника хандырылгазы» өөредилге чорудуунга ийи мастерскаяны ажыдар. Тываның политехниктиг техникуму «Мода технологиялары», «Повар херээ» база «Сайгарлыкчы чорук» мергежилдерге 3 лабораторияны дериир.

   Өөредилге-бүдүрүлге дериг-херекселдериниң чамдыызын республикада эккелген. «BIM информастыг модель технологиялары» мастерскаязында эптээшкин ажылдары эгелээн. Транспорт техникуму бо неделяда келген ийи автогрейдеринде өөредилгени эгелээн. Сентябрьның 1-ден шупту 11 мастерская ажылдаар.

«Өөредилге» национал төлевилели-биле 2024 чылга чедир Тываның сес колледж база техникумнарынга тос аңгы угланыышкынныг 24 мастерскаяны ажылдадыр.

Возврат к списку