Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Федералдыг каайлы албанының удуртукчузу база Тываның Баштыңы Россия-Моол күрүне кызыгаарында Хандагайты автомобиль эрттирилге пунктузунуң ажыл чурумун өскерткен

Федералдыг каайлы албанының удуртукчузу база Тываның Баштыңы Россия-Моол күрүне кызыгаарында Хандагайты автомобиль эрттирилге пунктузунуң ажыл чурумун өскерткен 22.04.2020
Тывада российжи-моол күрүне кызыгаарында «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузунда каайлы постузу 2020 чылдың июль 1-ден чаа чурум-биле ажылдап эгелээр.
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң федералдыг каайлы албанының удуртукчузу Владимир Булавинке киирген дилээ-биле, ооң ажылдаар хүннерин база шактарын өскерткен. Шолбан Кара-оол соцчеткилерде арыннарында постунуң ажылдаар чаа чуруму кандыг болурун чугаалаан. 
«Суг дашты безин чууй шааптар дээр. «Хандагайты» эрттирилге пунктузун бодаанывыс база планнаанывыс езугаар эде тудуп, бараан, транспорт база кижилер аргажылгазын элээн көвүдедири-биле чурттар аразынга хөй талалыг чурум-биле ажылдап эгелээринге белеткенип тур бис. Бо удаада российжи-моол күрүне кызыгаарында Хандагайты автомобиль эрттирилге пунктузунуң ажыл чурумун өскертирин чедип алдывыс. Бо чылдың июльдан эгелеп ол күш кирер. Таможняның ажылдаар чуруму таарымча чок деп чаңгыс чер-чурттугларывыстан чаңгыс эвес катап хомудалдар кирген турган чүве. Дүштеки чапсары ийи шак уламчылап кээр, бирээде ол. Күрүне кызыгаарын эртер чурумну бөдүүнчүткен-даа болза, хөй транспорт чыглы берген үеде ол шактар дыка узун ышкаш апаар. Ийиде, кижилерниң Моолче кирип база дедир чанып турары хүн – улуг-хүн каайлыжыларда дыштаныр хүн болур. Федералдыг каайлы албанының удуртукчузу Владимир Иванович Булавин-биле ажылдакчыларга таарымчалыын көрүп, дүштеки чапсарны бир шак кылдыр кызырарын дугуруштувус. Кижилер база үр манап турбас апаар. Оон аңгыда, каайлы постузунуң улуг-хүнде дыштаныр хүнүн понедельникче шилчиттивис. Шак-ла мындыг бичии-ле эдилгелер кызыгаар таварты кижилерниң болгаш чүъктүң аргыжылгазын элээн көвүдедир ужурлуг (коронавирус пандемиязы-биле холбашкан шупту кызыгаарлаашкыннар соонда ол көстү бээр). Ылаңгыя кызыгаар черлерни ол хөгжүдер, чаңгыс чер-чурттугларывыска орулга ажылдап алыр арга тургустунар” – деп, ол бижээн. 
Тываның Чазаа «Хандагайты» кызыгаар эрттирилгезин кайы-даа чурттуң хамаатылары эрттип болур кылдыр ажыдар дээш улуг күжениишкиннерни үндүргенин сагындыраал. Республика таварты ол Моол база Кыдатче транзит чүък сөөртүлгезин хандырып, регион хөгжүлдезинге элээн улуг идиглиг апаар. Шолбан Кара-оол Моол биле Тываның кызыгаар девискээрлериниң “Хандагайты – Боршоо” таварты транспорт системазын каттыштырар дугайында кожалар-биле чугааны чорудуп турар. Ол Сибирьниң регионнарынга Азияже немелде эжиктер апарып, ылаңгыя Кыдатче транспорт оруун муң четпес километр кылдыр кызырар.

Возврат к списку