Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Тудуг яамызы аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны көжүрер программа чорудуунуң дугайында

Тываның Тудуг яамызы аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны көжүрер программа чорудуунуң дугайында 20.04.2019
2013-2017 чылдарда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа херек кырында, апрель 19-туң байдалы-биле, 50 хуу күүсеттинген.  
Тыва Республиканың Тудуг яамызы программа күүселдезиниң дугайында отчетту берген. Программа эгелээнден бээр, регионда хөй аалдыг 25 бажыңны туткан, 917 өг-бүле, азы 2535 кижи чурттаар байдалын экижиткен. 
31 квартира чурттап киреринге белен-даа болза, отчетче амдыызында кирбээн. Амгы дүрүм езугаар, ордерни берген соонда, ЧКА эде тудуушкунунга деткимче көргүзер фонд чаа бажыңны бодунуң статистиказынче киирер. Өскээр көшкен хамаатыларның ооң мурнунда чурттап турган бажыңнарының документилери шын эвес болганындан, айыттынган квартираларны долдурары саадаан.
 Оон аңгыда Кызылдың Московская кудумчузунда 121 дугаарлыг бажың фондуже кирбээн. 8,2 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг “тос каътты” 255 өг-бүлеге санаан. Тудугну мэрияже шилчидип, кадастр учедунга тургускан соонда, 510 кижи чаа бажыңче көжүп кирер. Оларны кадыптарга, программа күүселдези 64 хуу апаар.  
Ооң соонда, 2013-2017 чылдарда программа күүселдезинден 665 өг-бүле, азы 1929 кижи артар. Ол шупту Кызылдың чурттакчылары. Оларга 24,9 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг 13 бажыңны тудуп турар. Шынчы эвес тудугжуларның хараазындан, ол бажыңнар үезинде дужааттынмайн барган. Ол тудугжуларның орнунда келген чаа компаниялар 2019 чылдың төнчүзүнге чедир объектилерни дужаар ужурлуг. 
Республика 2013-2017 чылдарның программа хүлээлгезин дооспушаан, 2018 чылдың программа күүселдезин 2019 чылда уламчылаар. ТР-ниң Тудуг яамызының медээзи-биле алырга, регион бюджединде ол сорулгага 255 млн. ажыг рубльди тускайлаан. Федералдыг бюджеттен 375,27 млн. рубльди аңаа немей хаара туткан.  
2018 чылдың программазында 14,7 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг 367 квартираже хамаатыларны көжүрери көрдүнген. Оларның көвей кезии (211) Хову-Аксы суурда, артканнары - Кызылда. Керээ негелдези езугаар, өскээр көжүрер шупту бажыңнарны 2019 чылдың IV кварталында ажыглалче дужаар. Амгы үеде хөй аал чурттаар бажыңнар тудуу эгелээн. Кызыл биле Хову-Аксында 23 тудуг шөлдеринде ажыл кидин-түлүк. Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрериниң чаа программазын айыттынган үезинде шынарлыг күүседир дээш, бүгү-ле хемчеглерни чорудуп турарын республиканың тудуг яамызы дыңнаткан.

Возврат к списку