Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүреринге ийи бажың белен

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүреринге ийи бажың белен 02.06.2022 Кызылда “аварийлиг” бажыңнардан база “өскүс уруглар” категорияга хамааржыр хамаатыларның көжүп кирери Иркутская кудумчузунда хөй аалдыг ийи бажыңның тудуу доозулган.

Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң саң-хөө деткиишкини-биле аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер республика программазын боттандырып, «Өлчей» КХН тос каът ийи бажыңның тудуун дооскан. 2022 чылдың июльда чаа бажыңнарже чурттакчыларны көжүп киирери планнаттынган.

Май 30-де тудуг организациязы ТР-ниң Күрүнениң чуртталга инспекциязы база тудуг хайгаарал албанындан бажыңнарны төлевилел документациязы езугаар кылган дугайында түңнел бижикти алган. Улаштыр бажыңнарны ажыглалче кииреринге чөпшээрел алыры-биле бөлүк документилерни Кызылдың мэриязынче чоруткан.
Шимчевес объектини Кызыл хоорай мэриязының өнчүзүнче шилчидип, ээзи болганының документилерин долдуруп, күрүнениң кадастр учедунга тургускан соонда, бажыңнарже чурттакчыларны киирер.

«Өлчей» КХН-ниң чиңгине директорунуң оралакчызы Долаана Кысыгбай хөй аалдыг чуртталга бажыңын тудары компанияның бирги арга-дуржулгазы болганын дыңнаткан. 104 квартиралыг объектилерни бир чыл чартык үе иштинде тудуп дооскан. Чаңгыс өрээлдиглерниң шөлү 30 дөрбелчин метрден, ийи өрээлдиглерниң – 50 кв. метрден өрү болза, оон-даа улуг шөлдүг үш өрээлдер база бар. Тудуг ажылдарынга тус черниң материалдарын – демир-бетон кылыглар конструкцияларын база тууйбуну ажыглап, өске регионнардан сатканынга бодаарга, ажылдарның өртек-үнезин элээн чиигеткен. «Бай-Хаакский» микрорайон дүрген туттунуп турарындан, ооң социал инфраструктуразын хөгжүдери чугула. Ынчангаш бажыңнарның бирги каъттарын социал объектилерге: бирээзин супермаркетке, өскезин – эмнелге төвүнге бергенин директорнуң оралакчызы дыңнаткан.
Чазак даргазының тудуг талазы-биле оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт, чыл төнчүзүнге чедир республикага ам-даа сес хөй квартираларлыг каът бажыңнар дужааттынарын, ынаар учетта “өскүс уругларны” база эргижирээн бажыңнардан хамаатыларны көжүрер деп турарын дыңнаткан. Иркутская кудумчузунда ийи бажыңдан аңгыда, Московская, 123 адрестиг бажың база ажыглалче киреринге 100 хуу белен. Бо үш объектиниң чоок кавызында чаагайжыдылга ажылдары эгелээн.

Кызыл хоорайда Олег Сагаан-оол кудумчузунда ийи хөй аалдыг («Восток» КХН) база Полигонная кудумчузунда беш хөй аалдыг («Энергострой» КХН), ол ышкаш Хову-Аксы суурда бир бажыңнарның («Виксар» КХН) тудуглары адакталган.
Кижилер кыш дүшпээнде чаа квартираларынче көжүп алыр кылдыр, одалга сезонунга чедир объектилерни ажыглалче киирер талазы-биле документилерни дүрген доозарын шиитпирлээн.

Возврат к списку