Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чаагайжыдылганың болгаш арыглаашкынның айы эгелээн

Тывада чаагайжыдылганың болгаш арыглаашкынның айы эгелээн 01.04.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың кожууннар удуртулгазы-биле видеоконференц-харылзаазы таварыштыр ужуражып, чурттакчылыг черлерниң девискээрлерин арыглап-аштап, чаагайжыдып, ногаажыдарының айынга хамаарыштыр хуралды эрттирген. Аңаа республиканың хоорай, суурларында кайы хамаанчок бок төгер чоруктуң айтырыын көдүрүп, санитар-экологтуг байдалды чогумчударын чугаалашкан. Регионуң чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы республика девискээринге арыг-силигни хайгаараарының талазы-биле штабты тургузарын саналдап киирген. Ведомстволар удуртукчуларның илеткээни-биле алырга, мартта 4 субботникти организастаан, аңаа 500 хире кижи киришкен. Кайы хамаанчок бок төккен черлерни илереткеш, оларны аштап-арыглааш, тускай черже ырадыр дажаан, бок төгер доскаарлар шөлдерин чурумчудуп, аайлаан. Чурттакчылыг черлер девискээринде кадыг боктарны, кургаг сигеннерни арыглаарын, чадаг кижилер оруктарын малгаш болгаш хир-чамдан аштап, уруглар ойнаар база спортчу шөлдерни, бичежек архитектура тураскаалчыгаштарын септеп-селиирин, дыштанылга парктарын, сесерликтерни, шөлчүгештерни хевир киир чаагайжыдарын, херимнер, сандайларны септеп-будуурун база чугаалашкан. «Бо бүгү ажылдар чуртталга-коммунал ажыл-агый организацияларның харыысалгазында. Эрткен чылын ол адырны чепсеглеп, техникаларын чаартып, бок чыырын база төгерин чурумчудуп апкан бис. Ындыг болзажок, чурттап турар черлеривистиң арыг-силии, кайы хире чаагайжыттынганы, бистерниң боттарывыстан дыка хамааржыр» - деп, Тываның Баштыңы В. Ховалыг демдеглээн. Часкы арыглаашкын субботниктерин организастаары – тус чер чагыргаларының мурнунда бөгүнгү даалга ол деп, айыткан. Орукчулар, энергетиктер, бүдүрүлгелер, күрүне албан черлери, хуу сайгарлыкчылар дээш, шупту боттарының объектилерин арыглап-аштап, эде-хере тырттынар ужурлуг. Чурттап, ажылдап турар черин долгандыр арыг-силиг, аянныг болурга кайы хире эки, чоргааранчыг-дыр деп, ол сагындырган. “Кудумчулары арыг болурун хайгаарап, оруктарын доктаамал аштап, парктарын база сесерликтерин арыг тударын хоорай азы суур бүрүзү чедип алыр ужурлуг. Хөй чылдарда чорудуп келген эки чаңчылывысты эдерип, апрельдиң 1-де кудумчуларывыс, шөлчүгештеривисче үнүп, херим, полисаднигивисти, тратуарларны септеп үнээлиңер. Субботниктерже чүгле коммунал ажылдакчылар эвес, шупту идепкейлиг үнер ужурлуг” - деп, Тываның Баштыңы тус чер чагыргаларын чаагайжыдылга ажылынче кыйгырган.

Возврат к списку