Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Моолдуң кады ажылдажылгазы

Тыва биле Моолдуң кады ажылдажылгазы 28.03.2013
Тываның Моолда Төлээ черин Улан-Баторда ажыткан езулалынга Россияның Моолда Онза болгаш Бүрүн эрге-хүлээлгелиг элчини Виктор Самойленко, Моолдуң Чазааның удуртукчулары, моол аймактарның төлээлери болгаш культура ажылдакчылары киришкен.
   Бо езулал үезинде чугаазынга Тываның Баштыңы Моолга Тываның төлээ черин ажытканы ийи чурттуң аразынга кады ажылдажылганы улам шуудадырынга улуг ужур-дузалыг деп демдеглээн.
- Тываның Төлээ черин Моолга ажыдарынга деткимчени көргүскен ийи чурттарның албан черлеринге, аңаа үлүүн киирген кижилерге улуу-биле четтирдим. Кызыл хоорайда 10 чыл дургузунда ажылдап турар Моолдуң Чиңгине консул чериниң визалары-биле чылдың-на Тываның 5 муң чурттакчылары бо чуртка кээп турар. Ам бистиң республикавыстың Төлээ чери Улан-Баторда бар. Ол дээрге эп-найыралдыг кожа чурттарның аразынга садыг-экономиктиг, культурлуг болгаш эртем харылзааларын сайзырадырынче улуг базым-дыр – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
   Моол биле Россияның экономиктиг харылзааларында кол сорулгаларның бирээзи — ийи чурттуң аразында транспорт шимчээшкинин сайзырадыры. Хандагайты (Россия) – Боршо (Моол) автомобиль эрттирилге пунктуларын ажыдыптарга, Азия биле Европа аразынга улуг автотранспорт оруу ажыттынар. Моол авиакомпанияларның самолеттарын Кызылдан Сибирь девискээринде Иркутск, Улан-Удэ дээн ышкаш хоорайларже пассажирлер аргыштырарынга база хаара тудуп болур.
  Тыва болгаш моол сайгарлыкчыларның кады ажылдажылгазынга Төлээ чери харылзаачы бооп болур. Мал ажылын ам-даа сайзырадыры, уксаалыг малды орнап-солчуп алыры, мал продукциязын болбаазырадыры дээш оларның демнежип кылып болгу дег ажылдары-ла хөй.
  Төлээ чериниң ажыттынганы-биле кызыгаар чоогунга садыглажыышкынны, туризмни улам сайзырадырының аргалары тыптып кээр. Тыва болгаш моол сайгарлыкчыларга боттарының ажыл-херээн тургузар болгаш алгыдарынга ол кончуг таарымчалыг боору чугаажок. Оларның аразынга ажыл-ишчи харылзаалар шуудаар болзун дээш кызыгаар эртер чөпшээрелди бээриниң чурумун бөдүүнчүдери чугула.
  Моолдуң өөредилге черлеринде тыва 44 оолдар, уруглар өөренип турар. Улан-Баторда Тываның Төлээ чери хамыктың мурнунда оларның үнер-кирер өргээзи апаары чугаажок.
  Төлээ чериниң ажыдыышкынын Тываның чараш агаар-бойдузунуң, тыва чоннуң культуразының болгаш ооң ажыл-херээниң дугайында фото-делгелге, Тываның уран чүүлүнүң мастерлериниң концерти каастаан.


В. Шайфулинниң тырттырган чуруу

Возврат к списку