Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Айыткалы: саналдар, бодалдар, үнелелдер

Тываның Баштыңының Айыткалы: саналдар, бодалдар, үнелелдер 27.12.2013
Байбек МОНГУШ, Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга даргазы:

—ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Айыткалы республика амыдыралының шупту талаларын илереткен. Эртип турар 2013 чылда күүсеткен чүүлдер хөй, чедиишкиннер бар. Ынчалза-даа 2014 чылда ажыл-чорудулганы оон-даа күштелдирер апаар. Маңаа муниципалдыг чергениң эрге-чагыргазы улуг салдарны чедирер дээрзин Ш.Кара-оол чаңгыс эвес чугаалады. «Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилелдиң боттандырылгазы келир чылын база уламчылаар дээрге, аажок чүүлдүгзүндүм. Бо талазы-биле бистиң кожуун өскелерге деңнежип, көргүзүглеривисти экижидер ужурлуг бис.

Көдээ черлерже орус специалистерни хаара тудар дээн саналды сонуургадым. Оларның ачызында ниити хөгжүлдениң деңнели бедип, арга-дуржулгавыс байлакшыыр.

2014 чылда «Өг-бүле бүрүзүнге чаңгыстан эвээш эвес уруг дээди эртемниг болур ужурлуг» деп төлевилелди боттандырып эгелээр. Ол болза Тываның келир каш чылдарында кол социал төлевилел болур. Дээди эртемниг кижиниң ниити культуразы чайгаар бедик, бурунгаар көрүштүг, ынчангаш ол чоок кижилерин, эш-өөрүн база эртем-билиг чедип, чырык, чаагай чуртталгаже чүткүлдүг болурунга үлегер-чижек болур.

ТР-ниң Чазак Даргазының өөредилге черлеринге директорнуң бир оралакчызы ыяап-ла эр кижи болур ужурлуг дээн саналы хөйнүң деткимчезин алыр боор. Эр башкы анаа-ла оралакчы эвес, а патриотчу кижизидилге талазы-биле ажылдаар. Ол дээрге дыка эки. Шынап-ла, эр кижиниң бүзүрелдиг, күчүлүг, быжыг холу чокта, Ада-чуртунга ынак, аңаа бердинген кижилерни өстүрери нарын.


Возврат к списку