Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Президентизиниң чарлааны Эки турачылар чылында Тывага волонтерлар шуулганы эрттер

Россияның Президентизиниң чарлааны Эки турачылар чылында Тывага волонтерлар шуулганы эрттер 16.03.2018
Россияның Президентизиниң чарлааны Эки турачылар чылының адаа-биле тыва волонтерлар шуулганы Кызылдың Улусчу чогаадылга бажыңынга болуп эртер.
 Россияның Президентизиниң чарлааны Эки турачылар чылының адаа-биле Тываның хөгжүлдезинге, республиканың мурнунда чугула социал-экономиктиг сорулгаларны күүседиринге идиглиг, доктаамал ажылдаар штаб чергелиг волонтерларның бүгү республика четкизин тургузар сорулганы шуулган салган. Оон аңгыда шуулган үезинде эрге-хоойлу билиглеринге база төлевилел ажыл-чорудулгазынга өөредилгени эрттирер.
«Аныяктарның чедимчелиг чуртталга стратегиязын хевирлээринге волонтерларның ажыл-чорудулгазының туружу» деп информастыг өөредилге шөлүнге хемчегни эгелээн. Россияның Хөй-ниити палатазының өөредилге программаларының талазы-биле эксперти Алексей Арбузов өөредилгени эрттирер. Волонтерлар организацияларының удуртукчулары, активчилер-биле өөредилгени эсксперт аңгы эрттер. Эки-турачыларның эрге-ажыктарының болгаш магадылалдарының темазынга чугааны ТР-ниң юстиция херектериниң талазы-биле яамының төлээлери чоруткан. 
Лекция кичээлдерниң соонда Тываның волонтерлар организацияларының презентациязы болган. Шөлдерге ажылдар 14 шакта эгелээр. «Тиилелгениң волонтерлары», «Тываның буянныг чүректери», «Эмчи волонтерлар», Аныяк эмчилер чөвүлели, «Мөңгүн волонтерлар», Тываның күрүне университединиң база ортумак тускай өөредилге черлериниң студент тудугжу отрядтары, «Мээң найысылалым», «Чоннуң оолдары» бөлүктер, Тываның чоннарының ассамблеязы, ТР-ниң аныяк эртемденнериниң чөвүлели, республиканың хөй-ниити организацияларының (ТР-ниң Хөй-ниити палатазының, Хамааты инициативалар чөвүлели) найысылалдың болгаш кожууннарның аныяктарының хөй-ниити организацияларының төлээлери, Аныяк сайгарлыкчыларның чөвүлели шуулганның ажылынга киришкен.  
Чөвүлелдиң удуртукчузун болгаш кежигүннерин соңгуп, Тываның эки турачыларының (волонтерларның) республика даңзызын тургузары-биле Волонтерларның республика штавын тургускан. Тываның эки турачылары теоретиктиг болгаш практиктиг билиглерни шиңгээткен соонда, Тывада Эки турачылар чылын ажытканынга тураскааткан байырлыг хемчегге киржир. В. Көк-оол аттыг национал театрга ХТК (КВН) фестивалы база болур.

Возврат к списку