Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның орук объектилеринде национал төлевилел боттандырылгазы-биле септелге ажылдары график езугаар чоруп турар

Тываның орук объектилеринде национал төлевилел боттандырылгазы-биле септелге ажылдары график езугаар чоруп турар 30.06.2023

Тываның Барыын-Хемчик кожуунда улуг Аянгаты хемни кежир тудуг ажылдары адакталган. Бөгүнде объектиде ажылдар 95 хуу кылдынганын, регионнуң Тудуг яамызы дыңнаткан.

Кожуун төвүнден Кызыл-Мажалык - Аянгаты автомобиль оруунуң 25-ки километринде көвүрүг кежигде аварийлиг катап тургузуушкун ажылдары чоруп турар. Эң чоокку чурттакчылыг чер – Аянгаты суурга чедир чартык километр хире участокта ажылдар кидин-түлүк. Эрткен чүс чылдың ортаа үезинде туткан ыяш көвүрүгнү 2019 чылда улуг чаъстан дажаан суг үрей шаап каан. Амдыгаа чедир ол ынчаар турган.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бир сургакчылаашкын үезинде аянгатыжыларның ол айтырыын билип кааш, чоокку үеде көвүрүгнү септеп эгелээриниң чугула хемчеглерин алган. “Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар” национал төлевилел күүселдези-биле септеп, эде чаартыр объектилер санынче ол ынчалдыр кирген. 2022 чылдың чазынында тудуг ажылдары аңаа эгелээн.

Тудуг ажылдарының үезинде транспорт шимчээшкинин амгы автомобиль оруунда эрги көвүрүглеп эртерин организастаан. Удавас тудуг ажылдары доосту бээрге, амгы көвүрүгнү орук участогу-биле кады ап кааптар.

Бөгүн көвүрүг тудуунда «Восток» КХН тудуг организациязының орукчулар бригада ажылдап, 10 хире тускай техниканы: самосвалдар, экскаваторлар, автогрейдерлер, бульдозерлер, бетон хоюдукчуларын хаара туткан.

Объектиде тудуг ажылдары шалыпкын-даа болза, чедери ырак черде болгаш, ажылга херек шупту материалдарны Кызылда “Восток” КХН-ниң баазазындан сөөртүп эккээри – чаңгыс берге айтырыг ол болуп турарын, участоктуң начальниги Владимир Черкашин чугаалаан.

Быжыг бетондан туткан көвүрүг 50-60 чылда бараан болурун специалистер шынзыдып турарлар. Чаа көвүрүгнү июль төнчүзүнде ажыглалче киирери планнаттынган.

“Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар” национал төлевилел күүселдези-биле бо чылын Хандагайты - Мугур-Аксы автомобиль оруунда Барлык хемни кежир база бир көвүрүгнү тудар. Ол көвүрүг эрткен чылын-на суггур чаъс соонда, суг үеринден үрелген турган. Каң-демир-бетон конструкциялыг көвүрүг адааның хос черин Абаканга чагыдып алганын, «Восток» КХН тудуг организациязы дыңнаткан. Көвүрүгнүң узуну 44 метр, калбаа 8 метр болур. Специалистер кол ажылдарже июльда киргеш, октябрьда объектини ажыглалче дужаарын планнаан.

Бо чылын көвүрүглерден аңгыда, регионалдыг дөрт орук участогунга база Кызыл агломерациязында үш орукту чогуур байдалче киир септеп селиир.

Амгы үеде Кызыл - Сарыг-Сеп база Суг-Аксы - Алдан-Маадыр оруктарында, Кызыл - Эрзин – Моол-биле күрүне кызыгаары регионалдыг трассаның ийи кезиндээнде ажылдар кидин түлүк. Кызылда Колхозная кудумчузунуң ийи дилиндектиг оруун чаартып, дөрт чедир чаартыр кылып турар. Ол ышкаш Каменистая кудумчузунда база Магистральнаядан до Колхознаяга чедир участокта капитал септелге ажылдары уламчылавышаан.

Бо чылын национал төлевилел күүселдези-биле 29 километр ниити узун орук шывыын септээр. Шупту ажылдар график езугаар чоруп турарын Орук-транспорт комплекизиниң яамызы демдеглээн. Ол ажылдарже федералдыг база республика бюджеттеринден миллиард ажыг рубльди угландырган.

Возврат к списку