Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Национал төлевилелдер ачызында Тываның эмнелгелери деткимчени ап турар

Национал төлевилелдер ачызында Тываның эмнелгелери деткимчени ап турар 28.03.2023

Республиканың эмнелгелеринде Кадык камгалалынга хамаарышкан национал төлевилелдер болгаш ре­гион удуртулгазының деткимчези кончуг улуг рольду ойнап, чурттакчы чонга эмчи дузазын алырынга эптиг байдалды тургузуп турар. Оларның аразында Тес-Хем кожууннуң төп эмнелгези күрүне деткимчезиниң ачызында сайзырап турары көскү. Ол дугайын улуг эмчиниң оралакчызы Буян Маадыр-оол чугаалап турар.

Ооң мурнунда кожууннуң төп эмнелгезинге 1997 чылдың хөрек тырттырар рентген аппарады ажылдап турган. Дериг-херексел эргижирээнинден изээш, ажылдавайн баарга, оочурда аарыг кижилер манаар ужурга таваржып турган. Эмчилерниң-даа, хынадып келген кижилерниң-даа үезин чип турган. 2021 чылда Кадык камгалалының “Баштайгы модернизация” деп программазы-биле чаа рентген аппарадын алган. Келген улус хөй үезин эрттирип, манап-даа турбас апарган.

Аңаа немей шимчеп чо­руур рентген аппарадын база алганнар. Ооң мурнунда ук эмнелгеге ындыг дериг-херексел турбаанын улуг эмчиниң оралакчызы демдеглээн. Чыдар аарыг кижилерни рентген кабинединче эккеп турбайн, аппаратты аарыг кижиниң чыдар эмнелгезинге аппаргаш, эмчи шинчилгезин эрттириптери эптиг апарган.

Эргижирей берген УЗИ аппарадын чаа дериг-хе­рексел-биле база солаан. Чаа аппарат­ эрги дериг-хе­рекселге деңнээрге, хүлээлгелери хөй, эрги аппаратка көзүлбес чүүлдерни безин көрүптер шынарлыг. Ол ышкаш диш эмчизиниң өрээли база бүрүнү-биле дериттинген.

2022 чылда Тес-Хем кожууннуң төп эмнелгезинге 3 автомобильди база берген. Баштай шимчеп чоруур фельдшер-акушер пунктузун алган. Ук автомобиль иштинде дүрген дуза чедирер бүгү-ле дериг-херексел-биле чүмнеттинген. Ооң дузазы-биле кожууннуң суурларынче болгаш малчын турлагларже неделяның среда санында тус­кай эртемниг специалистер чыглып алгаш, үнүүшкүннерни кылып, чурттакчы чонга эгээртинмес дузаны чедирип турар. Ылаңгыя кожуун төвүнче кээп шыдавас сааттыг иелерге ооң ажык-дузазы аажок улуг. Шак-ла ындыг бүгү талазы-биле дериттинген УАЗ автомобильди база алган.

2023 чылда дериг-херексел чок, кожуун төвүнче эмчилээр дээн кижилерни аргыштырарынга болгаш сумуларже, малчын турлагларже саргыга, чумага болгаш өске-даа аарыг­ларга удур тарылга ажылын кылып чорударынга таарымчалыг УАЗ автомобильди алыр аас-кежиктиг болганнар. Кызыгаар чоогунда О-Шынаа, Ү-Шынаа суурларга чума аарыынга удур профилактиктиг ажылдарны доктаамал чорудар херек дээр­зин эпидемиолог эмчи Буян Маадыр-оол демдеглээн.

Чоокта чаа реанимация дериг-херексели-биле чүмнеттинген Некст-ГАЗель автомобильди база алган. Ниитизи-биле Тес-Хем кожууннуң төп эмнелгезинде 4 эмчи дузазы чедирер автомобиль ажылдап турар.


Возврат к списку