Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Төп шериг округунуң шериглери Тожу кожуунда арга-арыг өртүн өжүреринге дузалажып турар

Төп шериг округунуң шериглери Тожу кожуунда арга-арыг өртүн өжүреринге дузалажып турар 24.05.2022 Тываның гидрометеорология база долгандыр хүрээлел мониторингизиниң төвү регионнуң найысылалынга база чамдык муниципалитеттерге бо неделя төнчүзүнге чедир 35 градус чедир изиирин дыңнаткан. Кааң изиг агаар, чер-черлдерге күштүг хат-биле катчы берген. Шак ындыг агаар-бойдус өрт айыылын улам күштелдирген.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың арга-арыглары кижиниң буруузу-биле өрттенип турарынга хараадап, чурттакчы чонну өртке удур чурумну шыңгыы сагып, серемчилелдиг болурунче кыйгырган.

Регионнуң диспетчер салбырының май 23-те, 21:00 шакта дыңнадыындан алырга, Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң черлеринде ниитизи-биле 3655 га черде чеди өрт хып турган. Ооң 1170 газында ийи өрттү дүүн өжүрген. Каа-Хем, Тес-Хем, Улуг-Хем, Сүт-Хөл, Барыын-Хемчик база Тожу кожууннарда аргалар өрттенмишаан. Бо бүгү өрттер тус черниң чурттакчыларының от-биле серемчилел чок болганындан үнген.

Тожу кожуунда өрт эң хөй шөлдү шыва алган. Ук кожууннуң арга-арыг ажыл-агыйының Чазылар участогунда Тихая деп черде 2175 гада тайга өрттенип турар. Ону өжүреринде 58 кижи хаара туттунган.

Регион удуртукчузунуң дилээ-биле, тус черниң өртчүлеринге дузалажыр кылдыр Ми-8АМТШ чүък-шериг вертоледунуң экипажы ужуп келген. Төп шериг округунуң командылал чери ооң дугайында дыңнаткан. Вертолет агаарже 5 ажыг тонна сугну көдүрүп эккелгеш, өрттү кырындан өжүреринге дузалажыр. Оон аңгыда шериг летчиктер өрттүң өөскээн черин өжүржүр өртчүлерни база эккээр.

Өрт айыылы-биле демиселде Тывадан 350 каттыжыышкыннар – эки турачы өртчүлер командалары, патруль бөлүктери, авиа-өрт бригадалары киржип турарын Владислав Ховалыг бодунуң блогунда дыңнаткан. Кожа регионнар-биле кады ажылды чурумчуткан. Ындыг болзажок регионнуң чурттакчыларындан дыка хөй чүве хамааржырын ол демдеглээн.

Тываның девискээринде июнь 5-ке чедир өртке удур онза чурум чоруп турар. Ол үеде кижилерниң база транспорт аймааның арга-арыгже кирери хоруглуг, от-көс кыпсып, кургаг оът-чиген өрттедип болбазын сагындыраал.Возврат к списку