Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Доозукчулар кежээлерин организастыг эрттирери-биле Тываның школаларынга чазак даргазының оралакчыларын, сайыттарны, ведомстволарның удуртукчуларын быжыглаан

16.06.2015

Тываның Чазааның айтыышкыны езугаар доозукчулар кежээлерин организастыг эрттирери-биле Тываның школаларынга хайгаарал-хыналданы тудар кылдыр чазак даргазының оралакчыларын, сайыттарны, ведомстволарның удуртукчуларын быжыглаан. Июнь 27-де, доозукчулар кежээзиниң хүнүнде, тус чер чагыргаларының ажылдакчылары, башкылар болгаш ада-иелер-биле олар хондур хайгааралды чорударлар. Оон аңгыда ол хүнде арага аймаан садарын кызыгаарлаан, хемнерниң деңнелиниң көдүрлүп, арга-арыг өрттери болуп турарындан база саргы көвүдээнинден бойдусче агаарлап үнерин база хораан.

Күрүне чагыы-биле дээди өөредилге черлеринде болгаш училищелерде тускайлаттынган тускай сорулгалыг керээ-биле өөренир олуттар талазы-биле информастыг тайылбыр ажылын доозукчулар ортузунга чорударын ТР-ниң Чазаа дааскан. Тываның Баштыңының «ог-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» деп губернатор төлевилелиниң негелдези-биле өөренир уругларга тускай мергежил шилип алырынга боттуг дузаны кадарын база айыткан.

Ол хүн республиканың полиция ажылдакчылары хүн чурумун күштелдирип, корум-чурумну хандырарын база айыткан. Тываның Баштыңының өөредилге талазы-биле харыылап турар оралакчызы Органа Натсакка доозукчулар кежээзиниң кандыг байдалга эрткениниң дугайында дыңнадыгны июнь 30-ке чедир киирер.


Возврат к списку