Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаа-2018 национал байырлалдың хемчеглер планы

Шагаа-2018 национал байырлалдың хемчеглер планы 14.02.2018
Февраль 14  
– Кызылдың оң талакы дачалар ниитилелиниң чурттакчыларынга национал оюннар, концерт программазы – Вавилин ээтпээнге 12.00 шакта.  
– «Саяннар» күрүнениң ыры болгаш танцы ансамблиниң «Шагаа 2018» концерти – Туран хоорайга 14.00 шакта. 
 Февраль 15 
– Кызылдың солагай талакы дачалар ниитилелиниң чурттакчыларынга национал оюннар, концерт программазы – 13.00 шакта.  
– "Саяннар" күрүнениң ыры болгаш танцы ансаблиниң «Шагаа 2018» концерти – Хову-Аксы суурга 14.00 шакта. 
– Тываның национал оркестриниң «Эртенгинин эртезинде» байырлал концерти – В. Көк-оол аттыг Национал театрга 18.00 шакта.  
– Шагаа байырлалынга тураскааткан концерт программазы, тыва оюннар – арт-төп «Найысылалга» 19.00 шакта. 
– «Шагаа-биле!» байырлал концерти, оюн-тоглаалыг программа – «Енисей» хоорайның Культура бажыңынга 20.00 - 22.00 шактарда. 
– Кызылдың “Цеченлинг”, солагай талакы дачаларда “Таши-Чойпелинг” хүрээлеринге, И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинге, “Енисей” Культура бажыңынга, Улусчу чогаадылга бажыңынга, арт-төп «Найысылалга», Тываның күрүне филормониязынга, «Буян-Бадыргы» аалчылар бажыңынга база өске-даа хүрээлерге улуг номчулгалар – 22.00 шакта эгелээр. Февраль 16  
– Эртенги хүннү уткууру. Саң салыр езулал. «Цеченлинг» хүрээге, Дөгээ дааның кырынга, “Кадарчы” тураскаалдың чанынга, Тываның культура болгаш дыштанылганың национал парыгынга, “Сүбедей” спорт комплекизинге, тываның хүрээлеринге.  
– “Сарыг ыт дугайында Чаа чылдың репортажы” деп театржыткан көргүзүг – Кызылдың Аныяк көрүкчүлер театрынга (Улусчу чогадылга бажыңы) 10.00 шакта. 
– «Тыва төпте Шагаа» байырлал концерти – Тыва культура төвүнге 12.00 шакта.
 – «Шагаа – 2018» байырлалынга тураскааткан чаңгыс чер-чурттуглар болгаш чоннар каттыжыышкыннарының киржилгези-биле театржыткан көргүзүг – Арат шөлүнге 13.00 шакта. 
– Шагаа-2018 Чаа чылга тураскааткан «Шаг чаагай, Шагаа чаагай!» Курай! Курай! Курай!» байырлал концерти – В. Көк-оол аттыг Национал театрга 16.00 шакта. 
 Февраль 16-га чедир 
- «Ыдык шажын эртинелери» делгелге (музейниң фонд материалдары) –Тываның Национал музейинге. 
- «Шагаа – ыдык байырлал» номнар делгелгези – А.С. Пушкин аттыг Национал библиотеканың номчулга залынга. 
«Шагаа – сүзүглелдиг байырлал», «Ак, харлыг Шагаа байырлалы» номнар делгелгези – А.С. Пушкин аттыг Национал библиотекага. 
- «Шагның чаагай эргилдези, Шагаа хүнү үнүп келди!» номнар делгелгези – К.И. Чуковский аттыг республиканың уруглар библиотеказынга.
Февраль 17  
- Сарыг чер олуттуг Ыт чылынга тураскааткан “Хатико – буянныг сеткилдиң девискээри” деп ачы-буян концерти – Орус культура төвүнге 14.00 шакта.
 Февраль 25-ке чедир  
«Чөөн чүк календары-биле Ча чыл – Шагаа» виртуалдыг делгелге – Тыва Республиканың күрүне архивиниң албан езузунуң сайтызы (gosarhivrt.ru).

Возврат к списку