Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кайы хамаанчок төктүнген боктарны чок кылыр ажылдарның акшаландырыышкынын беш катап улгаттырган

Тывада кайы хамаанчок төктүнген боктарны чок кылыр ажылдарның акшаландырыышкынын беш катап улгаттырган 27.05.2022 Тывада кайы хамаанчок төктүнген боктарны аштаарынга 2022 чылда бюджеттен 21 млн рубльди тускайлаан, эрткен чылга деңнээрге ол 5 катап хөй. Коммунал боктарның ала айгаар чыглы берген черлерин аштап-арыглаары элээн калбарар.

Шагаан-Арыг хоорай, Ийи-Тал, Хайыракан, Кур-Чер суурлар девискээрлеринде ашталга ажылдары чыл эгезинден эгелээн. Чөөн-Хемчик, Өвүр, Каа-Хем, Тес-Хем кожууннар база Ак-Довурак хоорай чагыргалары ол ажылдарның дөзевилел-смета документилерин үе шаанда белеткээнинден, немелде акшаландырыышкын шиитпирлетингени-биле “ээ чок” боктарны аштап-арыглаар ажылдар эгелээр.
Кайы хамаанчок төктүнген боктардан суурларны аштаан соонда, тус чер бот-башкарылга органнары бажың болгаш коммунал боктар чыыр черлерни тодарадып, чурттакчылыг черлерге бок чыыр улуг саваларны азы бункерлерни тургузуп, оларны үе-шаанда үндүр төгерин хандырар ужурлуг.

Бо чоокку үш чылда Тываның эрге-чагыргазы Россияның экологтуг оператору-биле кады, Кызылдан ырак эвеске база регионнуң барыын кезээнде Чадаана хоорайның чоогунга бок чыыр ийи заводту тудуп, ажылдадыр планныг.

Возврат к списку