Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагааның бүдүү айында улуг арыглаашкынны чорудар

 Шагааның бүдүү айында улуг арыглаашкынны чорудар 25.01.2023

Тыва Республикада чоннуң кол байырлалдарының бирээзи – Шагаа байырлалының бүдүү  айы эгелээн. Чазак даргазының оралакчызы Уран-оол Ондар регион Баштыңының даалгазы езугаар, Тываның Чазаанда Чаа чылды уткуурунуң хемчеглерин эрттирер организастыг комитетти удуртур.
Шагаага тураскааткан байырлал хемчеглери тыва культураны чүгле кадагалаарынче эвес, а язы-сөөгү болгаш шажын чүдүлгези хамаанчокка, тыва чоннуң ужурларынче республиканың шупту чонун хаара тудар ужурлуг деп, Владислав Ховалыг айыткан.
Шагдан тура тыва чон күстен бээр белеткенип эгелээр чораан, ындыг болзажок, айыттынган хүнге чедир бир ай артканда, кол белеткел ажылдары эгелээр: байырлал чемнерин, идик-хевин белеткеп, оран-савазын, чоок кавы девискээрин, турлаг-хонаштарын, кажаа-хораазын арыглап-аштаар. Арыг-силиг черге чаагай амыдырал болгаш чедимче келир деп, чонда бүзүрээшкин бар.
Сагыш-сеткил арыглаашкыны база улуг ужур-уткалыг деп санаттынар. Чүдүлгелиг чоннуң бодалы-биле алырга, сагыш-сеткил арыглаашкынын база чырыткылыг угаан-бодалды төрээн болгаш чоок кижилеринге, бүгү-ле амылыг бойдуска эки херектер, буянныг чоруктар болгаш чаагай күзээшкиннер-биле чедип алыр. Чаа чылды чырык чаагай бодалдар-биле уткууру - кижиниң сагш-сеткилин арыглаар.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг муниципалдыг чагырга черлери Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы-биле кады, девискээрлерин хардан база боктан аштаар ажылды Шагааның бүдүү айында организастаарын дааскан. Бүгү республикада организациялар болгаш бүдүрүлгелер оран-савалаpынга база чоок-кавы девискээрлеринге улуг арыглаашкынны чорудар.
Тываның чону чүгле чурттаар черлерин эвес, а ажылчын коллективтер ажылдаар черлерин болгаш административтиг бажыңнарын арыглап-аштаары чаагай чаңчыл апарган. Школалар, эмнелгелер, уруглар садтары база өске-даа коллективтер организациялары Шагаа бүдүүзүнде боттарының ажылдаар черлеринге, девискээринге ниити ашталганы кылыр.
Ай санаашкыны-биле Шагаа хүнүнүң баштайгы херелдерин февраль 21-де уткуп алыр деп, республиканың Камбы Лама эргелели санаанын сагындыраал.


Возврат к списку