Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2016 чылдың январь 1-де Тываның медицина албан черлери күш-ажыл төлевириниң чаа системазынче шилчиир

2016 чылдың январь 1-де Тываның медицина албан черлери күш-ажыл төлевириниң чаа системазынче шилчиир  13.11.2015
 Бо чылдың тос айларында ажыл-чорудулганың түңнелдерин сайгарган Кадык камгалал яамызының коллегиязында сайыт Орлан Донгак Тыва Республиканың күрүне эмнелге организацияларының ажылдакчыларының күш-ажыл төлевиринге адыр системазының дугайында илеткелди кылган. Күш-ажыл төлевириниң чаа системазы план езугаар 2016 чылдың январь 1-де кирер. Чаа санаашкын схемазын ажылдап кылырда, шалың төлевирин эвээжетпезин удуртулга болдурган дээрзин сайыт чугаалаан. 
 Күш-ажыл төлевириниң чаа системазының кол чүүлү - чаңгыс аай албан-дужаал шалыңын тургусканындан аныяк эмчилерниң шалың төлевириниң хемчээли өзер аргалыг болган. Федералдыг сайыттың сүмелээни-биле кол шалыңның үлүү ниити санаашкын түңүнүң 55-60 хуузун тургузар ужурлуг. Ийиги, бирги база дээди категорияның квалификациязы дээш шалыңга бештен он беш хуу немелдени тургускан. Ажыл стажы дээш немелдеге хамааржыр деткимче төлевирлер 30 хуу, компенсация төлевири – 15 хуу болур. Эртем база хүндүлүг аттар дээш немелделер база көрдүнген. Шалың төлевириниң ооң мурнунда хемчээлин хевээр арттырарының тускайлаң магадылалынга албан-дужаал шалың акшазынга персоналдыг бедиткен хуу база бар. Күш-ажылдың онза аар болгаш хоралыг байдалдары дээш немелде шалыңның дөрт хуузу хире болурун тургускан. Федералдыг хоойлу езугаар иммунодефицит вирустуг материалдар-биле холбашкан ВИЧ-халдавыр аарыг кижилерни шинчип, эмнээр талазы-биле болгаш психиатрия, туберкулезка удур дуза көргүзеринге киржилге аңаа хамаарышпас. 
  РФ-тиң Президентизиниң 2012 чылдың май 7-де «Күрүнениң социал политиказын боттандырар хемчеглериниң дугайында» № 597 чарлыын, РФ-тиң Чазааның 2012 чылдың ноябрь 26-да № 2190-р айтыышкыны-биле бадылааны, 2012-2018 чылдарда күрүне (муниципалдыг) албан черлеринде күш-ажыл төлевириниң системазын чада аайы-биле сайзырадырының программазын, 2015 чылда күрүне болгаш муниципалдыг албан черлериниң ажылдакчыларының күш-ажыл төлевириниң системаларын федералдыг, регион болгаш тус чер деңнелинге тургузарынга чаңгыс аай сүмелерин эмнелге организацияларының ажылдакчыларының күш-ажыл төлевириниң чаа системазын кииреринге нормативтиг-эрге-хоойлу баазазы кылдыр алган.

Возврат к списку