Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылын түңнээн

Тывада Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылын түңнээн 24.01.2024

В. Көк-оол аттыг Национал театрга 2023 чылда Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылын түңнээн байырлыг хемчег болуп эрткен. Байырлалдың хүндүлүг аалчызы Владислав Ховалыг сөстү алгаш, ниити херекке үлүүн киирген бүгү чонга четтиргенин илереткен. Чонунга бараан болуп, төрээн чуртунга ынакшылын көргүзүп, бедик хей-ады-биле хөйнү каттыштырып эвилелдээн республиканың эң идепкейлиг чурттакчыларынга өөрүп четтириишкиннерни чарлап, күрүне шаңналдарын тывыскан.

Республиканың хөгжүлдезинге быжыг дөс апарган идепкейжи хамааты туруштуг болгаш тоомча чок эвес чурттакчылар, сайгарлыкчылар, хөй-ниитичилер, волонтерлар Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылын түңнээр дээш чер-черлерден чыглып келген.

2023 чылда, Тывада Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылында, аңгы-аңгы деңнелдиг болгаш угланыышкыннарлыг чүс-чүс хемчеглер – массалыг культура болгаш спортчу, национал, шажынчы болгаш күш-ажылчы хемчеглер, мөөрейлер, улуг фестивальдар, акциялар, конференциялар, адырлар шуулганнары дээш, өске-даа чүүлдер болуп эрткен. Хемчээли болгаш деңнели аңгы-даа болза, бо бүгү хемчеглер чаңгыс сорулгалыг – бот-боттарын деткижип, дузалажыры, чоок улузунче холун сунуп, өрү тырттыжары.

Тывага эрткен Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылы үениң чаа кыжаныглары-биле демиселде ниитилелдиң чаңгыс демнииниң кайгамчык үлегер-чижээн көргүскенин Тываның Баштыңы онзалап демдеглээн. Тываның чурттакчылары тускай шериг операциязының киржикчилеринге болгаш оларның өг-бүлелеринге дуза кадарынга онза демниин көргүскен.

Тыва фронтуга чуртта эң хөй автоколоннаны – 40 ажыг автомобильди берген. Республиканың чурттакчылары ТШО зоназынче автомобильдер болгаш херек өске-даа техника аймаан чорудуп бербишаан. Чаңгыс чер чурттуг дайынчыларывыска ээлчеглиг дузаламчыны Шагаа бүдүүзүнде чедирип бээри-биле, бо хүннерде республиканың шупту кожууннарында чыылда чоруп турар.

- Амыдыралывыстың аңгы-аңгы адырларынга бир демниивисти көргүстүвүс. Чижектер муң-муң. Оларның шуптузун санаары болдунмас. Ындыг болзажок, ниити херекке боттарының үлүүн киириштирген бүгү чонумга өөрүп четтириишкинниң сөстерин сеткилимниң ханызындан илередип көрейн – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

Тываның Баштыңы Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылының хемчеглеринге идепкейин көргүскен киржикчилерге өөрүп четтиришкиннерни чарлап, күрүне шаңналдарын диңмиттиг адыш часкаашкынының үделгези-биле тывыскан.

Тускай шериг операциязының киржикчилерин деткип, «Автопоезд» бүгү-российжи улусчу фронтунуң акциязынга идепкейлиг киржилгези дээш, Тыва Республикада азербайждан диаспораның төлээзи, «Бенконс» кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилелдиң директору Заман Латиф оглы Гаджиевке база Тыва Республикада «Улусчу фронт. Улусчу полктар» төлевилелдиң регионалдыг координатору Александра Васильевна Шагировага Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.

Тыва Республикада Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылында боттандырган төлевилелдерге идепкейлиг киржилгези болгаш профессионал уран чүүлдү хөгжүдеринге үлүг-хуузу дээш, В.М. Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязының ыраажы артистери Елена Александровна Кууларга база Цэцэндэлгэр Тэгшээге Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.

Тускай шериг операциязының киржикчилеринге дуза көргүзер дээн ачы-буян акцияларынга киржилгези болгаш хамааты быжыг туружу дээш, Бии-Хем кожууннуң «Буянныг орук» ачы-буян фондузунуң директору Наталья Анай-ооловна Ондарга Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин тывыскан.

Тыва улусчу уран чүүлдүң хөгжүлдезинге база ону кадагалап арттырарынга үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш, Тыва Республиканың Культура яамызының өнчү-хөреңги талазы-биле ажыл-агый эргелелиниң улусчу ус-тывыш уран чүүлүнүң специализи Сайдаш Николаевич Самданга Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин тывыскан.

«Тубтен Шедруб Линг» сарыг шажын хүрээ тудуушкунунга болгаш ажыдыышкынынга үлүг-хуузу болгаш буддийжи чаңчылдарны камгалап-кадагалаарынга тургузукчу ажылы дээш, Тываның регионалдыг хөй-ниитичи аныяктар шимчээшкининиң волонтеру Пенде Монгун-оолович Шойдунга Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин тывыскан.

Идепкейжи хөй-ниитичи болгаш тургузукчу ажыл-чорудулгазы, тускай шериг операциязының киржикчилерин деткииринге база ачы-буян дузазын көргүзеринге үлүг-хуузу дээш, Таңды кожуунда «Чуделькинниң школазы» регионнар аразының хөй-ниити шимчээшкининиң координатору Евгения Сергеевна Бабкинаны Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле шаңнаан.

Культура болгаш уран чүүл адырында көскү чедиишкиннери, тыва улустуң үндезин хөгжүмүн камгалап арттырарынга үлүг-хуузу дээш, «Ят-Ха» бөлүүнүң лидери, композитор, артист Альберт Будачиевич Кувезинни «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» Тыва Республиканың медалы-биле шаңнаан.

Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге үлүг-хуузу, аныяктарның шериг-патриотчу кижизидилгезиниң талазы-биле идепкейжи хөй-ниитичи ажылы, тускай шериг операциязының киржикчилерин деткээни дээш, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) айыыл чок чорук, корум-чурум болгаш кызыгаар айтырыгларының талазы-биле комитет даргазы Эрес Михайлович Хууракты «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» Тыва Республиканың медалы-биле шаңнаан.


Возврат к списку