Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хүрээ тудуунга деткимче

Хүрээ тудуунга деткимче 28.04.2014

Тываның найысылалынга  сарыг шажынның хүрээзин  тударынга ачы-буянныг деткимче фондузу тургустунган

1992 чылда Ыдыктыг XIV Далай-Лама Башкының Тывага тускай чалалга-биле аалдап кээп чорааш, ыдыктап айызап каан черинге, Кызыл хоорайның Мурнуу микрорайонунга сарыг шажынның улуг хүрээзин тудар.

Ону тударынга ачы-буянныг деткимче фондузун тургузарының дугайында саналды Тываның Баштыңы Ш.Кара-оол киирген. Ол 2012 чылдың февральда Ыдыктыг Башкы-биле ужуражып тургаш, чаа хүрээниң таваан салырын, ону тудуп эгелээрин база  айызадып алган.

Ачы-буянныг деткимче фондунуң үндезилекчилери — Хөй-ниити палатазының даргазы Хонук-оол Монгуш, республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының төлээзи Мерген Ооржак, «Энерготудуг» КХН-ниң чиңгине директору Николай Крапивин база сайгарлыкчы алышкылар Роберт биле Леонид Доржу.

Хүрээни чоннуң, кижи бүрүзүнүң эки сеткилинден өргээн ачы-буянныг акша-хөреңгизи-биле бо чылын тудуп эгелээр.

Апрель 24-те фондунуң үндезилекчилериниң хуралы республиканың бизнес бөлүүнүң төлээлериниң киржилгези-биле болган. Фондуже кирген акша-хөреңгини болгаш ону чарыгдаанын хынаар Хайгаарал чөвүлелин тургузарының дугайында шиитпирни хуралга хүлээп алган. Чөвүлелдиң бөлүүнге хөй-ниити организацияларының, культураның, эртемниң база өске-даа ажыл-албанның хөйге билдингир төлээлерин киирерин саналдаан.

Чүдүлге чериниң төлевилелин ажылдап кылып турар улус-биле ужуражып тура, республиканың Чазааның Даргазы мынча деп демдеглээн: «Сарыг шажынның хүрээзи Кызыл хоорайның тергиин чараш тудугларының бирээзи болур ужурлуг. Ол чоннуң чүдүлге-сүзүүн бедидип, сагыш-сеткилдиң чаагай чоруун хевирлээр болганда, чүгле чүдүкчүлерни эвес, а хоорайның бүгү чурттакчыларын-даа, аалчыларны-даа өөртүр каас-чараш чер болур ужурлуг».    


Возврат к списку