Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң камгалал сайыдының Кубогу дээш маргылдаага Россияның командазы тиилээн

РФ-тиң камгалал сайыдының Кубогу дээш маргылдаага Россияның командазы тиилээн 09.10.2023

Эрткен дыштаныр хүннерде, Тыва Республиканың найысылалы Кызыл хоорайда «Субедей» спорт школазынга шериг албанныглар аразынга РФ-тиң камгалал яамызының кубогу дээш спортчу хүрешке делегей чергелиг бирги маргылдаа болуп эрткен. Бо чылын маргылдааның кол шаңналы дээш Сирия, Армения, Беларусь, Иран, Таджикистан база Россияның чыынды командаларындан 70 мөге киришкен.

Камгалал сайыдының кубогу дээш хостуг хүреш маргылдаазы – анаа-ла оюннар эвес, а команда дээш тура-соруктуң езулуг спортчу байырлалы болган. Аңаа эң-не шыырак болгаш арга-дуржулгалыг мөгелер тиилелге дээш хүрежири-биле эң солун эртерин профессионал мөгелер болгаш хүрешке ынактар билир болгаш, ыраккы кожууннардан безин аарыкчылар чыглып, ону көрген.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Азий диптиң төвүнде маргылдаада киржип чедип келген алдар аттыг спортчуларга байырын чедирип, делегей чергелиг деңнелче үнүп келген бо маргылдаа чурттар аразының эп-найыралын быжыглап, бистиң чуртувустуң айыыл чок чоруун хандырган харылзааларны тургузуп, турум байдалды магадылаарынга улуг үүлезин киирип турарын демдеглээн. Чурттуң аңгы-аңгы булуңнарындан спортчу болгаш грек-рим хүрештериниң эң-не шыырак мөгелери республикага келгеш, өзүп олурар аныяк мөгелерге мастер-класстарны эрттирип, эң-не чараш арга-мергежилдерин, хүрежиниң чажыттарын дамчыдып бээри чаңчыл апарганын онзалап айыткан.

“Алдар аттыг мөгелерни хүлээп ап, бедик деңнелдиг маргылдааны эрттирер арганы биске бергени дээш, Сергей Кужугетович Шойгуга четтиргенивисти илереттивис. Маргылдаа чогуур деңнелге эртсин дээш улуг күжениишкиннерни үндүрдүвүс. Дараазында киржикчи чурттарның саны оон-даа хөй болурунга идегеп артывыс. Кыдаттан, Моолдан болгаш өске-даа күрүнелерден спортчуларның хүрежин көрүксеп тур бис” – деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.

Россия Федерациязының камгалал сайыдының Кубогу дээш ийи хүн үргүлчүлээн делегей чергелиг маргылдаада Россияның чыынды командазының мөгелери шылгарап, Иранның чыынды командазының мөгелерин 9:0 сан-биле уткаш, чемпион атты болгаш Кубокту чаалап алганнар. Үшкү шаңналдыг чер дээш Армения биле Беларуссияның мөгелери күжүн шенешкен соонда, 5:4 сан-биле армян мөгелер тиилээш, хүлер медальдарга төлептиг болган.

Алды дугаар эртип турар турар бо улуг маргылдаага алды чурттан: Армения, Белоруссия, Иран, Сирия, Таджикистан база Россиядан шилиттинген 70 мөге киришкен.

«Спорт таварыштыр найырал» деп кыйгырыг адаа-биле эрткен маргылдааның мөгелери тыва чоннуң эртинези – сыгыт-хөөмейни болгаш катаптаттынмас уран чүүлүн сонуургап көрген.


Возврат к списку