Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд «Ус ажыл школазынга» өөредилгени эгелээр

ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд «Ус ажыл школазынга» өөредилгени эгелээр 14.02.2023

 Россияның улусчу уран-дарган болгаш ус-шеверлел палатазының баштаар чериниң президентизи, юрист Жанна Сусловичене республиканың Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондунуң Улусчу уран ус-шеверлел төвүнүң “Ус ажыл школазынга” бөгүн эгелээр өөредилгеде кол кичээлдерни бээр. Сайгарлыкчыларга, ажыл-биле бот-хандыртынган хамаатыларга, улусчу ус-шеверлел адырынга сайгарлыкчы ажыл чорударынга сонуургалдыг кижилер өөредилгени алыр.
“Ус ажыл школазының” программазы үш улуг блоктуг: сайгарлыкчы ажыл-чорудулганы болгаш маркетингини чорударынга эрге-хоойлу болгаш экономика үндезиннериниң талазы-биле теоретиктиг ийи улуг адыр болгаш арга-дуржулгалыг ус-шеверлерниң демир, дой, ыяш, пөс, синтетиктиг болгаш өске-даа материалдар-биле ажылдаарының технологияларын аныяк дыңнакчыларга дамчыткан практиктиг улуг блогу.
Кичээлдер неделяда ийи катап дараазында адреске болур: Кызыл хоорай, Тыва эки турачылар кудумчузу, б.18 (коворкинг-төп).
Дыңнакчылар өөредилгелер соонда-ла зачеттарын дужаагаш, өөредилге эрткен дугайында чогуур сертификаттарны алыр.
Өөредилге өртээниң база кичээлдерниң канчаар болурунга элээн тодаргай тайылбырны Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондунуң Улусчу уран ус-шеверлел төвүнден ап болур: тел. +7 (39422) 3-62-02. Фондунуң албан езузунуң сайтызы: https://fpptuva.ru


Возврат к списку