Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2018 чылда Тывага федералдыг субсидияларның хемчээли эрткен чылга деңнээрге 586 млн. рубль хөй

2018 чылда Тывага федералдыг субсидияларның хемчээли эрткен чылга деңнээрге 586 млн. рубль хөй 26.01.2018
Эрткен чылга деңнээрге, Тыва 2018 чылда 26 хуу хөй федералдыг дузаны алыр. Ооң ниити түңү 2,255 млрд. ажыг рубль.  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бо неделяда субсиядиялар бээр дугайында 10 дугуржулгага атты салгаш, республиканың чазаа чурттуң бюджединде бодунуң туружун камгалаарынга эки ажылдаанының үре-түңнели бо деп демдеглээн. Республика январь 31-ге чедир федералдыг яамылар болгаш ведомстволар-биле субсидияларга хамааржыр ам-даа 36 дугуржулганы чарар. Ооң-биле чергелештир, акшаландырыышкынның хемчээлиниң улгатканы акша-хөреңгини чөптүг ажыглаарынга регион эрге-чагыргазының харыысалгазын улам шыңгыырадырын чазак даргазы демдеглээн.
  «Камгалаары – ажылдың чүгле чартыы-дыр. Ол акшаларны боттуг херектерже: чурттаар оран-сава, уруглар садтары, школалар, спорт залдары, чаа оруктар тудуунче, чаа бүдүрүлгелер база бизнес ажыдарынче, шынарлыг ачы-дузаларже, харылзааның амгы инфраструктуразынче дээш, өске-даа чүүлдерже киирер. Бо чылда саң-хөөнү сайыттарның канчаар хуваап алганындан ол дыка хамааржыр. Ынчангаш ооң түңнелин күзүн санаар бис. Амдыызында дугуржулгаларның негелделин кичээнгейлиг көрүп, деңнештирип, ол акшалар-биле чүнү кылып алырын аайлап, сорулганы күүседирде хаара тудар курлавырларны, бүдүрүкчү күштерни тодарадыңар деп адырлар удуртукчуларынга сагындырып тур мен» - деп, база катап демдеглээн.

Возврат к списку