Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканың өрт камгалалының тургустунганындан бээр 89 чылы-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы республиканың өрт камгалалының тургустунганындан бээр 89 чылы-биле байырны чедирген 16.07.2015
  Июль 15-те Тыва Республикада өрт камгалалы тургустунгандан бээр 89 чылын демдеглээн. Тываның Баштыңы дараазында байыр чедириишкинин дамчыткан: «Өрттерни болдурбас дээш чугула ажыл-чорудулганы күрүнениң өрт хайгааралының органнары кылып турар. Оларның аразында - өртке удур хемчеглерниң күүселдези, өрт дугайында чонга дыңнадыг системазын тургузары, өрттү өжүрериниң автоматчыткан системазын ажылдап кылыры, өртке удур дериг-херекселдерниң барын хынаары бар. Өртке удур хемчеглер системазында кичээндирер сорулгалыг ажылдар бирги чергениинге хамааржыр. Өрт өжүрерде амы-тынын болгаш кадыын-даа бодавас эрес-дидим өртчүлерге мөгейип, эң-не кол чүве – от-биле холбаалыг айыыл-халаптарны, кижилерниң чок болурун, материалдыг когаралды болдурбас ужурлуг бис. 
 Ынчангаш ОБЯ системазында өрт хайгаарал албанының бүрүн эргелери калбарган. Контроль болгаш хайгаарал чорударындан аңгыда, өртке удур айыыл чок чоруктуң эрге-хоойлу баазазын тургузарынга киржип, чөпшээрелди берип, өртке удур продукцияның сертификадын тургузуп, өрттен камгалалдың чаа технологияларын ажыглаарын организастап, эки турачы дружиналарны тургузары-биле эрге-чагыргага дузалажып, чурттакчы чоннуң ортузунга суртаал ажылын чорудуп, өрттү өжүрер ажыл-чорудулгага чонну эвилелдеп турар. Силерниң ажылыңар чымыштыг болгаш частырыгларны болдурбазын негээр, чиик хамаарылга аңаа турбас. Ол бүгүдеге четтигип турар силер: соңгаар черлерге бодаарга, сөөлгү үеде бистиң чурттакчылыг пунктуларывыста өрт байдалы чогумчалыг. Республиканың чурттакчыларының мурнундан ол дээш өөрүп четтиргенивисти илереттим. 
   Моон соңгаар силерниң албаныңар быжыгып сайзыраарынга, оон-даа профессионал болгаш шынарлыг ажылыңарга бүзүрээр мен. Ол дээш шупту – эрге-чагырга-даа, ниитилел-даа, бизнес-даа сонуургалдыг.
  Күрүнениң өрт хайгааралының хүндүлүг ажылдакчылары болгаш хоочуннары, байырлал-биле! Белен эвес ажыл-ижиңерге чедиишкиннерни, өг-бүлеңерге болгаш хууда чуртталгаңарга аас-кежикти күзедим».

Возврат к списку