Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг дорт дамчыдылга үезинде республика чурттакчыларының айтырыгларынга харыыларны берген

Владислав Ховалыг дорт дамчыдылга үезинде республика чурттакчыларының айтырыгларынга харыыларны берген 07.09.2023

Сентябрь 6-да, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дорт дамчыдылга үезинде, республиканың чурттакчыларын дүвүредип чоруур чидиг айтырыгларынга харыыларны берген. Социал четкилерде регион удуртукчузунуң арынынга болуп эрткен дамчыдылгага 15 муң ажыг көрүкчүлер коштунган.
Дамчыдылга хүнүнге чедир чазактың албан езузунуң арыннарынче база республика Баштыңынче хуу дыңнадыглар хөйү-биле келген, айтырыгларга харыылаары-биле, оларны бөлүктээн.
Тываның чурттакчылары республикада тудуг ажылынга улуг сонуургалдыг болганы демдеглеттинген. Бөгүн регионда улуг тудуглар, чиигелделиг ипотекага киржириниң, чаа бажыңнар тудуунда өртектер дугайында кижилер сонуургаан. Хамаатыларга, ооң санында тускай шериг операциязының киржикчилеринге чиигелделиг чер участоктарын аңгылаарының дугайында хөй айтырыглар келген. Чон одалга сезонунуң бүдүүзүнде хөмүр садып алырда, бо чылын ажыглап эгелээн геоинформастыг система дугайын сонуургаан. Хөй-ниити черлеринге, оруктарга айыыл чок чорук, арагалаашкын-биле демисел айтырыглары хөй болган.
«Дөрт дамчыдылга үезинде харыылап четтикпейн барганым чиигелделиг ипотека дугайында айтырыыңар дээш, четтирдим. Ол программаже Тываны киирип алыр дээш, дыка хөй ажылдарны кылдывыс. 2 хуу ставкалыг чээлини баштай чүгле Ыраккы Чөөн чүкке база Россияның чаа регионнары – ЛУР, ДУР, Херсон база Запорожье областарга чөпшээрээн турган. Тывага чиигелде чугула херек деп, шынзыдып шыдапкан бис» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.
Чаңгыс чер чурттуглар-биле дорт чугааны дыка ажыктыг дээр мен деп, Владислав Ховалыг демдеглээн. «Дыка хөй кижилер социал айтырыгларны көдүргенинге, четтирдим – деп, демдеглээн. - Таңды кожууннуң чурттакчызының хоспис биле назылап кырааннарга хуу бажың тудар дээн шиитпирин деткип тур мен. Дыка-ла буянныг үүле. Деткимчени көргүзер даалганы күш-ажыл яамызы биле кожуун чагыргазы берип тур мен. Туттунар албан черлеринге чер участогун саадатпайн дүрген аңгылап бээрин сагындырдым».
Дорт дамчыдылга бир шак чартык уламчылаан. Дамчыдылга үезинде салдынмайн барган айтырыгларны чыып, харыыларын чогуур ведомстволар кыска үеде бээр кылдыр даастым деп, Тываның баштыңы дыңнаткан. Чаңгыс-даа айтырыг харыы чок артпас ужурлуг.
Регионнуң Баштыңы эрткен чылдың ноябрьда база дорт эфирни эрттиргенин сагындыраал. Ынчан ол Регион удуртулга төвүнүң студиязынга чаңгыс чер чурттугларының айтырыгларынга бир шак чартык үе иштинде харыылаан.


Возврат к списку