Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чаа уруглар садтары чаштарны хүлээп эгелээн

Тывада чаа уруглар садтары чаштарны хүлээп эгелээн 21.01.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурунда чаа туткан школа назыны четпээн уруглар албан черинге четкен. Ак-Довурак, Чадаана, Кунгуртуг база Эржейде уруглар садтары-биле кады, 2022 чылдың төнчүзүнде ону дужааган. Уруглар сады “Челээш”/ «Радуга» деп атты алган.
«Чоокта чаа-ла тудуг ажылдарын хынап чордум. Ам бөгүн Каа-Хем суурда “Челээш”/ «Радуга» уруглар садында чаштар хүн чурумунга чаңчыгар үени эртип турар болду. Баштайгы хонуктарда ада-иелер кады хүнзээр. Уруглар даңзызын тургускан, дыка хөйү эмчи шинчилгезин эртип турар, бо хонуктарда 15 уруглуг-ла 8 бөлүк долу ажылын эгелээр. Арга-дуржулгалыг башкы Елена Николаевна Канзычаковага уруглар албан черин хүлээндирген. Коллектив хевирлеттинген, олар чаа оран-савазында таарымчалыг болгаш эптиг байдалдарны тургузуп алганнар» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.
Кижизидикчи башкылар, улуг башкылар, хандырыкчы ажылчыннар дээш, 64 кижилиг коллектив тургустунган. 16 кижизидикчи башкының 11-и дээди эртемниг, 5-и - ортумак тускай эртемниг. Назы четпээн уруглар албан черинге уругларның хүнзээринге таарымчалыг байдалдарны хандырган: бөлүк бүрүзү аңгы өрээлдиг, күш-культура болгаш хөгжүм кичээлдерин эрттирер улуг залдыг.
«Уруглар сады чылыг, чырык-тыр. Башкылары эвилең-ээлдек. Уруувус Амина ооң мурнунда хуу уруглар сады барып турган болгаш, адаптацияны оожум эртип тур. Дыка амырап тур бис» - деп, Айгуля Ондар өөрүшкүзүн үлешкен.
Каа-Хем суурга ооң мурнунда 7 уруглар садтары турган. Оларның 4-ү - автономнуг албан черлери, 1-зи - бюджеттиг, 2-зи - хуу өөредилге черлери. Уруглар садының чаа оран-савазын ажыглалда кииргенинден, кожуунда школа назыны четпээн албан черлериниң саны 19 четкен. Даңзыдан көөрге, 2463 кижизиттирикчи бар. Ооң кырынга немей 120 чаш садикче олуттарны алган.
Амгы үеде Кызыл кожуунда 2300 ажыг чаштар школа назыны четпээн өөредилгеже хаара туттунган. Хереглел оон-даа улуг. Тываның Баштыңы кожууннуң, республиканың өөредилге яамызының удуртулгазы-биле чаа уруглар садтарын тударының, күрүне-хуу кады эштежилге-биле школа назыны четпээн өөредилгени хөгжүдериниң калбак аргаларын чугаалажып көрген.
«Демография» национал төлевилел күүселдези-биле 2021 чылдың августа уруглар садының тудуу эгелээн. Тудуг ажылдарның ниити үнези 149,5 млн. рубль болган. Чогуур эт-септи садарынга муниципалдыг бюджеттен 600 муң рубльди үндүрген, республиканың өөредилге яамызы чымчак инвентарь база аяк-сава садып алыр материалдыг дузаны көргүскен.


Возврат к списку