Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва мода болгаш костюмнуң «Он-Кум» театры делегей чергелиг фестивальга тиилээн

Тыва мода болгаш костюмнуң «Он-Кум» театры делегей чергелиг фестивальга тиилээн 24.12.2022

«Россияның кубогу» делегей конкурс-фестивальга Шагаан-Арыг хоорайдан “Он-Кум” мода болгаш костюм театры тиилээн. Москвага эрткен конкурстуң финалында, республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, делегей болгаш российжи конкурстарның лауреады Андрей Неверицкийниң удуртканы үлегерлиг театрның бичии сылдыстары база катап бедик чедиишкинни эккелген. «Мода театры» номинацияга 10-12 харлыг уруглар бөлүүнге «Он-Кум» коллективи хөйнү кайгадыпкан. Уругларның көргүзүүн чон дыка сонуургаан болгаш, көрүкчүлерниң үнелели шаңналды 15 муң акшазы-биле кады чаалап алган.
Фестивальга 100 ажыг чогаадыкчы коллектив киришкен, оларның аразындан Тываның аныяк модельдери жюриниң база көрүкчүлерниң сонуургалын болдурган. Коллектив дараазында Сочи хоорайга болуп эртер делегей чергелиг чогаадыкчы мөөрейже чалатканын Андрей Неверицкий дыңнаткан.
«Адышта делегей» культура болгаш өөредилгени деткиир болгаш хөгжүдер фонд база хөй угланыышкынныг «Пилигрим» фирма «Россияның Кубогун» организастаан. Конкурс-фестивалды чаа салым-чаяанныгларны илередип база деткиир, чоннар аразында кады ажылдажылгазын калбартыр дээш эрттирип турар. Аңаа делегей чергелиг конкурс фестивальдарның дээди шаңналдарының эдилекчилери база 1-ги чергениң лауреаттарындан чурттуң тергиин дээн чогаадыкчы коллективтерин база аңгы күүседикчилерин киржиринче чалаар. Жюри тиилекчини илередирде, киржикчилериниң уран болгаш профессионал деңнелин, оларның күүседикчи мергежилин база артисчизин, онзагайын, тургускан драматургиязын, сцена культуразын, реквизидин, костюмнарын, хөгжүм үделгезин база киржикчилерниң хар-назынынга репертуарының дүгжүп турары-биле демдектерни салыр.
2016 чылда тургустунган «Он-Кум» мода болгаш костюм театры Улуг-Хем кожууннуң культура төвүнде бактааттынган. Ол республика, Россия база делегей конкурстарының хөй дакпыр тиилекчилери. «Он-кум» театрның мастерскаязында 20 ажыг коллекциялар бар, ооң бирээзи-ле - 5-тен 95 костюмнарлыг.
Театрның үндезилекчизи болгаш удуртукчузу Андрей Неверицкий культура адырында 15 ажыг чыл ажылдап чоруур. Улуг-Хем кожууннуң хөй-ниити ажылынга идепкейлиг киржилгези база ак сеткилдиг күш-ажылы дээш, кожуун чагыргазының база төлээлекчилер хуралының өөрүп четтириишкиннери база хүндүлел бижиктери чаңгыс эвес катап шаңнаткан. ТР-ниң Баштыңының премиязының лауреады, Тываның Баштыңының хүндүлел бижииниң, «Тыва Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы» аттың эдилекчизи.


Возврат к списку