Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылдан Улан-Удэже дорт авиарейс ажыттынган

Кызылдан Улан-Удэже дорт авиарейс ажыттынган 27.05.2022 Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазы транспорт чедингирин улгаттырып, турисчи курлавырларны бедидер сорулга-биле, чаа рейсти организастап, авиакомпанияларны хаара тударының аргаларын эрткен чылдан бээр көрүп келген.
Росавиацияның шиитпири-биле 2022 чылда ужудар авиамаршруттар аразынче Кызыл - Улан-Удэ - Кызыл авиарейзин киирип, субсидиялыг ужудуушкуннар санынче сүмелээн. Ийи субъект кады акшаландырыышкынны тускайлаары ужудуушкунну эгелээрде кол негелде болган. «КрасАвиа» авиакомпания-биле бо чылдың мартта керээни чарып, рейсти кады акшаландырары-биле республика бюджединден субсидияны үндүрген.

«КрасАвиа» авиакомпания Тываның төвү Кызыл хоорайдан Бурятияның найысылалы Улан-Удэже бирги дорт ужудуушкунну май 26-та кылган. Ам ийи республиканың аразынга чорук-херек, өөредилге база шажынчы аян-чорук дээш орукка аргыжып чорууру чонга эптиг апарган. Ооң мурнунда Кызыл азы Улан-Удэ хоорайже баар дизе, узун орукка барык ийи хүн чоруп кээр турган болза, ам 3 шак болгаш ужуп чеде бээр.

Тыва Республиканың орук-транспорт сайыдының оралакчызы Денис Хангай ийи регионнуң аразынга авиарейсти ажыдар дээш, яамы эрткен чылдан бээр ажылдап келгенин, бо хүнде ооң күүселдезин чедип алганын онзалап демдеглээш, Улан-Удэ - Кызыл – Улан-Удэ рейзинге ужудуушкунну чон четтипкейн манап турганының херечизи – билеттерни баш бурунгаар-ла садып апарганындан хостуг олуттар чок болганын чугаалаан.

“Улан-Удэ база Кызыл аразынга агаар оруун ажытканы республиканың турисчи сорунзазын күштелдирип, чедип алыры белен боорда, сонуурганчыг чер апаарынга бүзүрелим улуг” – деп, республиканың баштыңы соцчеткилерде бодунуң арынында демдеглеп бижээн.

Ол рейске федералдыг бюджеттен 50 хуу, Бурят база Тыва Республикаларның бюджединден 25-25 хуу субсидияларны доктаатканын сагындыраал. Бо хүнде билеттиң бир талаже өртээ 6445 рубльга дең. Оон аңгыда 22 харга чедир аныяктарга немелде чиигелдени база киирген – оларга билет өртээ 2,5 муң рубль.

Возврат к списку