Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада беш сылдыстыг бирги аалчылар бажыңы бүрүткеттинген

Тывада беш сылдыстыг бирги аалчылар бажыңы бүрүткеттинген 19.04.2018
«AZIMUT Отель Кызыл» аалчылар бажыңынга эң бедик класстың категориязын тывыскан.
 «Аалчылар бажыңнарын болгаш кижилер чыдар өске-даа черлерни квалификастаар система» езугаар, күрүнениң эскперт комиссиязы «Эне-Сай Отель» КХН-ниң чагыы-биле, «AZIMUT Отель Кызыл» аалчылар бажыңынга үнелелди берген. Москва хоорайның Спорт болгаш туризм департаментизинден аалчылар бажыңнары болгаш кижилер чыдар өске-даа черлер квалификастаар аккредитациялыг организация – «Строим Отель» КХН-ниң эксперттери хыналданы чоруткан.  
2014 чылдың июль 11-де Россияның Культура яамызының № 1215 дужаалы-биле бадылаан, «Турисчи индустрияның, аалчылар бажыңнары болгаш кижилер чыдар өске-даа черлерни квалификастаар дүрүмнүң» негелделери езугаар, эксперттер аалчылар бажыңының шупту өрээлдерин хынап, ажылдакчыларының ажылын өөренип, аалчылар бажыңы негелдеге дүгжүп турарын хынап көрген. Культура яамызының бадылааны дүрүмде Россияда сылдыстарның алды хевири бар: «сылдыс чок», «чаңгыс», «ийи», «үш», «дөрт» база «беш сылдыстыг». 
Аалчылар бажыңынга дээди квалификацияның категориязын тыпсыр негелделер дыка шыңгыы. Өрээлдер фондузунуң бештен эвээш хуузу дээди категорияның өрээлдери болур, чижээ, 75 дөрбелчин метрден эвээш эвес шөлдүг, үш азы оон хөй санныг чурттаар өрээлдерлиг. «Беш сылдысты» алыр дизе, оон-даа өске негелделерни күүседир. Өрээлдерниң хандырылгазы онзагай, чурттаарынга эң-не таарымчалыг, автопарковкалыг, чогуур дериг-херекселдерлиг конференц-залдыг, эштир бассейнниг, тренажер залдыг спортчу төптүг, гостицица ачы-дузазындан аңгыда, оон-даа өске немелде ачы-дузаларны көргүзер.  
Эксперт комиссиязы ажылды түңнеп көргеш, «AZIMUT Отель Кызыл» аалчылар бажыңынга «беш сылдысты» тыпсыр деп шиитпирни үндүрген. Аалчылар бажыңының ийи номеринге «СЮИТ» дээди категорияны, 21 номеринге «Джуниор СЮИТ» дээди категорияны база 75 санныг өрээлге бирги категорияны тыпсырын комиссия шиитпирлээн. «AZIMUT Отель Кызыл» аалчылар бажыңы Турисчи индустрияның квалификациялыг объектилериниң федералдыг даңзызында бүрүткел дугаарын болгаш турисчи индустрияның объектизи «беш сылдыстыг» категорияны үш чыл хуусаада алган дугайында херечилелди алган.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арынында республиканың турисчи индустриязында ол чедиишкинни демдеглеп бижээн: 
«База бир онзагай болуушкун-биле, чаңгыс чер-чурттугларым. «Эне-Сай» отельге дээди категорияның 5-ки сылдызын албан езузу-биле тывыскан. Ол республикада экстра-класстың бирги аалчылар бажыңы болур. Ындыг эрге-байдалды чаалап алыры амыр эвес. Шөлүнге, интерьер болгаш экстерьеринге, ачы-дузалар бөлүүнге, чугула инфраструктуразынга, ажылдакчыларының мергежилинге, ажылының шынарынга дээш, негелделер дыка хөй. Хөй миллион чурттакчылыг Москвада безин, беш сылдыстыг 30 хире аалчылар бажыңнары бар. Тамчыктыг чүүлге эң-не негелделиг аалчыларны ыят чокка ам уткуп ап болурувуска сеткилимден өөрүп тур мен. Республиканың турисчи сонуурганчыын тергиин дээн отель ам каш катап көдүрери чугаажок. Чүгле Тываның аалчыларынга эвес, а чурттакчыларга база өөрүнчүг болуушкун-дур. Бирээде, хоомай эвес үндүрүг төлекчизи бар апарган. Ийиде, «Эне-Сай» бистиң өске-даа аалчылар бажыңнарывысты өрү тырттып, боттарының сервизин чаа деңнелче көдүреринге идигни бээр. Үште, бо чүгле бодунуң ажылдакчыларынга эвес, а өскелерге-даа ажылды болгаш шалыңны бээр улуг ажыл берикчизи-дир. Ында садыг-саарылга, такси, араттар, клининг компаниялары дээш, өске-даа адырлар бар. Олар база отельдиң клазынга дүүштүр ажылдаар апаар. «Эне-Сайның» коллективинге марказын тудуп, шынарның бедик үлегерлиг чижээ болурун сеткилимден күзедим!»  
Чүгле Россияда эвес, а Германияда, Австрияда отель четкилерлиг «Azimut Hotel» российжи компания «AZIMUT Отель Кызыл» аалчылар бажыңын удуртуп турарын сагындыраал. Кызылда аалчылар бажыңы ооң 28 дугаары болур. SPA, лобби-бар, бассейн (джакузилиг бир орук), тренажер залы, бустаныр чер, хаммам, чараштаныр салон, конференц-залдар, офис шөлдери, чер адаанда болгаш черде камгалалдыг парковкалар, 100 олуттуг ресторан ооң чурттакчыларга бараан болур.

Возврат к списку