Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Арга-арыг яамызының корпоративтиг программазы эң эки 10-нуң санынче кирген

Тываның Арга-арыг  яамызының  корпоративтиг программазы эң эки 10-нуң санынче кирген 28.09.2022 «Демография» национал төлевилелдиң “Хөй-ниитиниң кадыкшылын быжыглаары” деп төлевилели-биле республиканың хөй-ниити кадыкшылы база медицина профилактиказы төптүң боттандырган кадыкшыл быжыглаар “Кадык амыдырал база эки сагыш-сеткил – чедиишкинниг коллектив” төлевилели эң эки 10-нуң санынче кирген. Тыва Республиканың Арга-арыг ажыл-агыйы болгаш бойдус ажыглалының яамызы ол программаның боттандырыкчызы.
Россияның Кадык камгалал яамызының конкурс комиссиязы “Хөй-ниитини кадыкшыдар корпоративтиг болгаш муниципалдыг эң эки программа” бүгү-российжи конкурстуң кадыкшылга эки салдарлыг программаларын тодараткан.
Конкурстуң дараазында чадазынга программаның бодун кириштирер. Мөөрейниң төнчүзүнде, чурттуң регионнарынга ажыглаар кылдыр эң эки беш корпоративтиг программа шилиттинер.
«Чурттакчы чоннуң чартык кезии ажылчын коллективтерде бактааттынган болгаш, регионнуң экономиктиг болгаш социал хөгжүлдезинде кол үлүгнү киирип турар – деп, республиканың хөй-ниити кадыкшылы база медицина профилактиказы төптүң кол эмчизиниң орлакчызы Наталья Агапова демдеглээн. – Корпоративтиг кадыкшылды ажылчын олуттарда чүгле таарымча чок чүүлдер-биле эвес, а эмчи-санитар ачы-дузаларын алганы дээн ышкаш, социал болгаш аңгы-башка чылдагааннардан тодарадыр».
Ажылдаар черинге кадыкшылын быжыгладыр корпоративтиг программа «Кадык чемненилге, багай чаңчылдардан ойталаары дээн ышкаш, амыдыралдың кадык овур-хевиринче хамаатыларны хаара тудар система тургузуушкуну” деп федералдыг төлевилелдиң кезээ болбушаан, ажылдап турар кижилерни профилактиктиг хемчеглерже эвилелдеп тудар. Таакпылаарын соксадыр, араганың хайындан багай чүүлдерни эвээжедир, ажылдаар черинге кадык чемни чиир, шимченирин көвүдедир, психологтуг кадыкшылды база чаагай чорукту камгалаар угланыышкыннар программада кирген.
Бүдүрүлгениң ажылдакчыларының кадыкшыл байдалы, амыдыралдың кадык овур-хевириниң база халдавырлыг эвес аарыгларның айыылының дугайында билири, халдавырлыг эвес аарыгларга, социал аарыгларга удур профилактиктиг хемчеглер, албан черинде күш-ажылчы байдалдарның бары, корпоративтиг программаның ажыктыы көргүзүглерже кирер.

Возврат к списку