Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада 18080 уругнуң чайгы дыштанылгазын организастаар

Тывада 18080 уругнуң чайгы дыштанылгазын организастаар 19.05.2021
Тываның көдээ черлеринде 163 хүндүскү лагерьлерге - 14245, хоорай чоогунда 21 лагерьге - 3835, шупту 184 лагерьге ниитизи-биле 18080 уругну чайгы дыштанылгаже хаара тудары планнаттынган. Чайгы дыштанылга үезинде, республикада 69600 уругларның 26 хуузун организастыг дыштандырар. 
Уругларның чайгы дыштанылгазын чогумчалыг эрттирер дээш белеткел ажылдары шапкынчаанын өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан. Коронавирус халдавырының нептерээн үезинде уругларның кадыынга айыыл чок чорукту хандырар айтырыглар Роспотребнадзорнуң онза кичээнгейинде. Амгы үеде 2846 ажылдакчының 1524-үн COVID-19-ка удур тараан. ОБЯ-ның ТР-де эргелели база Гигиена төвү хоорай чоогунуң стационар лагерьлеринде хыналдаларны апрель 12-де эгелээн. Сес лагерьде агар септелгелер доозулган, артканнарында ажылдар уламчылавышаан. 
Арга-арыг чоогунда хоорайлар кыдыының лагерьлеринге комплекстиг айыыл чок чорукту хандырары-биле, оларның девискээрлерин долгандыр чардырган. «Шивилиг», «Юность», «Отчугаш», «Чодураа», «Бельбей», «Сайлык», «Шолбан-Ак», «Байлак», «Меңги чечээ» уругларның дыштанылга лагерьлерин долгандыр черлерни аңдарган. Арткан чеди - «Азас», «Таежный», «Ак-Хөл», «Металлург», «Серебрянка», «Орлёнок», «Чагытай» лагерьлерни долгандыр черни май 20-ге чедир чарып доозар ужурлуг. 
Уруглар лагерьлеринге дыштанылга дээш деткимче (кэшбек) программазының кол чадазынга белеткенириниң методиктиг сүмелерин хоорай чоогунуң лагерьлер удуртукчуларынче чоруткан. МИР төлевир картазы-биле стационар лагерьлерже боду путевка садып алган ада-иелер (хоойлу езугаар төлээлер) өртектиң 50 хуузун эгиттирип алырының дугайында тайылбыр ажылын чорударын сүмелээн. Бо хүнде «Чагытай» биле «Орленок» профэвилел лагерьлери турисчи кэшбек программазында коштунган. Хоорай чоогунуң муниципалдыг лагерьлери «Роза ветров» турисчи фирма таварыштыр путевкаларны тарадырының аргазын чугаалажып турар. 
«Оолдар, уруглар кадыкшылын быжыглап, янзы-бүрү солун, ажыктыг оюн-тоглааларга киржип, боттарының салым-чаяанын сайзырадыр аргалыг. Чайгы лагерьлерге спортчу белеткелдерни эртип, чаа эш-өөрнү тып алыр арга бар» - деп, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының парлалга албаны дыңнаткан. 
Чайгы дыштанылга үезинде уругларны хоолулуг чем-биле чемгерер дээш, республиканың өөредилге яамызы кадыкшылга албан черлериниң поварларынга “Уругларның өөредилге организацияларынга чемненилгени организастаары” деп темага өөредилгени эрттирген. 
Бо үеде 1899 кижи янзы-бүрү өөредилгелерни эрткен, ол талазы-биле ажылдар ам-даа уламчылаар.

Возврат к списку