Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Кызыл – Хандагайты аразында автобус-биле доктаамал аргыжылганы ажыткан

Тывада Кызыл – Хандагайты аразында автобус-биле доктаамал аргыжылганы ажыткан 01.11.2022 Октябрьның 30-ден эгелеп республиканың найысылалы Кызыл хоорай биле кыдыг-кызыгаар Өвүр кожууннуң төвү Хандагайты суурже муниципалдар аразының база бир маршруду Тывада ажыттынган. Ийи инеделя бурунгаар Кызыл биле Ак-Довурак аразынга автобус шимчээшкини катап эгелээнин сагындыраал. Орук-транспорт яамының дыңнатканы-биле алырга, Кызылдан Хандагайтыже үнер 202 дугаарлыг маршрут 300 км орукче неделяның үш хүнүнде – вторникте, четверте база улуг-хүннерде үнер. Чедер черинге чедир орук өртээ 400-тен 500 рубль акша болур. Найысылалче среда, пятница база понедельник дедир үнер. Кожууннар аразынга сөөртүлгени организастаар дээш Тываның Чазааның детимчези-биле саткан чылыг, чымчак, 39 олуттуг "Yutong" маркалыг автобустар пассажирлерни аргыштырар. Республиканың орук-тарнспорт яамызы ам бир неделя хире болгаш, Кызыл – Шагаан-Арыг аразынга автобус шимчээшкинин ажыдар планныг. Ол угже рейстер хүннүң-не маңнаар. Дараазында Тываның мурнуу кожууннары – Тес-Хем база Эрзинче доктаамал аргыжылганы катап тургузар. Яамының специалистери ажыттынган шугумнар чонга дыка херек дээрзин демдеглээн. Амгы үеде рейстерниң үнер чурумунуң таарымчалыын, рейстерни кижилерниң ажыглап турарын, ооң төлевирин, ажылдаарынга эптиг арганы бээр чылдагааннар болгаш байдалдарга мониторингини кылып турар. Маршруттуң ажылында кол негелде – автобус доктаар черлерни кылып, дериир ажылдар чоруп турар. Мында чугаа рейс манаар залдарлыг, арыгланыр, чемненир черлерлиг, өске-даа инфраструктуралыг автостанциялар дугайында болуп турар. Төнчү станцияларга автобустар тургузар, чолаачылар дыштаныр чылыг черлерни кылыр ужурлуг. Чамдык көдүрүлген айтырыгларны дүрген шиитпирлеп турар. Чижээ, республиканың Орук-транспорт яамызының чагыы-биле чаа ажыткан автобус шугумнарынче билеттерни онлайн таварыштыр садар шөлдү ажылдап кылып турар.

Возврат к списку