Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада эвээш орулгалыг 11 муң ажыг өг-бүле халас картошка болгаш ногаа үрезиннерин алыр

Тывада эвээш орулгалыг 11 муң ажыг өг-бүле халас картошка болгаш ногаа үрезиннерин алыр 17.05.2022 Тывада «Улусчу картофель» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге картошка үрезиннерин үлеп эгелээн. Төлевилелдиң удуртукчузу Күш-ажыл яамызы амыдырап чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг 11,3 муң өг-бүле гуманитарлыг дузаны алырын дыңнаткан. Тус черниң фермерлеринден база Кемерово болгаш Минусинскиниң ажыл-агыйларындан эккелген 300 хире тонна картошка үрезинин үлээр.

Өг-бүлелер 25 кил картошка үрезинин, “борщ түү” деп адаар свекла, морковь, капуста, лук болгаш өске-даа ногааларның шупту 500 грамм үрезинин алыр. Бир эвес өг-бүледе үш болгаш оон хөй ажы-төл бар болза, 50 кил картошка үрезинин бээр. Эрткен чылдардан алгаш көөрге, 25 кил картошка үрезининден 100 кил хире картошканы, чартык кил ногаа үрезининден центнер чыгыы ногааларны ажаап алыр болган.

Бөгүнде эвээш орулгалыг 22,4 муң өг-бүледен 11165 өг-бүле боттарының үрезинин олуртурлар, эрткен чылдан 2,7 муң өг-бүле хөй. Ооң мурнунда чылда чазак-чагырга эвээш орулгалыг өг-бүлелерге картошка үрезинин садарынга 9 млн рубльди бюджеттен чарып турган болза, 2022 чылда ол сорулгаже 1 млн рубль эвээшке үндүрген.

Эки дүжүттүг болганындан, бюджеттен чарыгдалдар эвээжээнинден аңгыда, деткикчилерниң ачызында акшаны камнап алыр аргалыг болган. Чижээ, бо чылын аңгы-аңгы деңнелдиң депутаттары база сайгарлыкчылар “Улусчу картофель” төлевилелге үлүүн киирип, 940 өг-бүлени картошка база ногаа үрезиннери-биле хандырган.

«Улусчу картофель» төлевилел киржикчилериниң картошка, ногааларын үезинде тарып алырын боттары хынаар даалганы Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг кожуун чагырга даргаларынга берген. Ол ышкаш огород база тарылга шөлү, суггарар чер кымда барын ылап тодарадырын айыткан.

Возврат к списку