Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада онза байдалдар комиссиязы беш муниципалдыг тургузугда база Кызыл хоорайда онза байдал чурумун киирген

Тывада онза байдалдар комиссиязы беш муниципалдыг тургузугда база Кызыл хоорайда онза байдал чурумун киирген 12.01.2021
Регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы езугаар Тыва Республиканың Чазаанга, вице-премьер Олег Бадының даргалааны ТР-ниң онза байдалдарны болдурбас база чайладыр болгаш өртке удур айыыл чок чорукту хандырар комиссия муниципалдыг тургузуглар-биле видео-конференц-харылзаазынга хуралдаан. 
2021 чылдың январь 12-де, Моол Республика биле Россияның, Тываның девискээрлеринге болган чер шимчээшкининге база республиканың күүсекчи болгаш тус чер бот-башкарылга органнарының ап чорудар хемчеглерин аңаа сайгарып чугаалашкан. 
“Январь 12-де 04:46 шакта Моолдуң девискээринге, Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурдан чөөн чүгүнче чүгле 160 км черге, 7,1 магнитудалыг чер шимчээшкини бүрүткеттинген. Кунгуртуг суурга силгииишкин 6 балл, Кызыл хоорайга 4,5 балл, Эрзинге 4,8 балл, Сарыг-Сепке 5 балл болган. Онза байдалдар комиссиязы дарый чыылган. Үрелиишкиннер база когарал чок, амыдырал-хандырылга объектилери чогуур чурумда ажылдап турар, чер шимчээшкининиң уржуктарын тодарадыр ажылдар уламчылавышаан” - деп, бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыңнаткан. 
Сибирьниң өске-даа регионнарының чурттакчылары чер шимчээшкинин эскерген. Моол-биле кожа чыдар Тываның Тере-Хөл, Тожу, Каа-Хем, Эрзин, Кызыл кожууннар биле Кызыл хоорайның чурттакчыларынга эң билдингир болган. Ынчангаш Тываның баштыңы Шолбан Кара-оол хамаатыларның бажың-балгадын болгаш социал объектилерни эки хынаар даалганы берген. 
“Үстүнде айыттынган муниципалдыг тургузугларда онза байдал чурумун киирген, объектилерни комиссия хынап турар. Амдыызында Тываның мурнуу болгаш чөөн талазында чер шимчээшкининиң күжүнүң дугайында дыңнадыг бар, бүгү республикага хамаарыштыр медээлерни чыып тур бис. ОБЯ-биле кады ажылдап турар бис” – деп, Олег Бады тайылбырлаан. 
Кунгуртуг суурда 1505 кижи чурттап турар. Ында 343 чуртталга бажыңнары, социал ужур-дузалыг 6 объект (1 ФАП, 1 школа, 3 уруглар сады) бар. Кызыл хоорайда хөй аал чурттаар 9 каът 15 бажыңнарны анаа хынаан. 
2021 чылдың январь 12-да, Москваныы-биле 01:50 шакта, Россияның ОБЯ Тыва Республикада Кол эргелелиниң оперативтиг штавы ажылдап эгелээн. Россияның ОБЯ ТР-де эргелелинден 29 кижи, 6 техника аймаан, шупту 47 кижини база 11 техниканы ажылче хаара туткан.

Возврат к списку