Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы 2035 чылга чедир Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң стратегиязын боттандырар планче Тываның КЭФ-2023 үезинде санал-оналдарын киирер

РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы 2035 чылга чедир Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң стратегиязын боттандырар планче Тываның КЭФ-2023 үезинде санал-оналдарын киирер 09.03.2023

Красноярскиниң экономиктиг шуулганының шөлүнге Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызы «Нефть база газ, хөмүр» кластер талазы-биле стратегтиг сессияның интеллектуалдыг партнеру база организатору кылдыр ажылдаан. Сессияның киржикчилери тускай сорулгалыг көргүзүглерни чедип алырынче угланган 2035 чылга чедир Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң стратегиязын болгаш инвестиция төлевилелдерин боттандырар планны сайгарып чугаалашкан. Тыва Республика стратегияже 41 төлевилелди киирерин саналдаан. Инвестиция саналдарында "Хандагайты" онза экономиктиг зонаны тудары, үнелиг, онза үнелиг металлдар болгаш хөмүр чыдымын шиңгээдири бар.
Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызының регион хөгжүлдезиниң департамент даргазы Виталий Алтабаевтиң чугаазы-биле алырга, хөмүр үлетпүр адырында хөгжүлдениң перспективтиг угланыышкыннарында инвестиция төлевилелдерин боттандырар “Хөмүр” кластер бар. Чугаа энергетиктиг база кокстуг хөмүрнү казып тып, болбаазырадырының дугайында чоруп турар. Хакасия биле Тыва республикаларда, Красноярск край, Кемеровск облазы - Кузбасста, Иркутск, Новосибирск биле Омск областарда демир-орук сөөртүлгезиниң шинээ чедишпес болганындан, хөмүрнү үндүр сөөртүр кылдыр демир-орук инфраструктуразын калбартыры чугула апарганын демдеглээн.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг, бөгүнде бүгү угланыышкыннар Чөөн чүкче эглип турар деп чаңгыс эвес катап чугаалап, республикаже угландыр демир-орукту тудар айтырыг амыдыралга чугула херек айтырыг апарганын демдеглээн. Демир-орукту чүгле хөмүр сөөртүр технологтуг ажыглал кылдыр эвес, а Моолче база Кыдатче транзит коридору кылдыр көөрү чугула.
Тастыгның литий чыдымы, Улуг-Танзектиң ховар металлдар чыдымы, Кызык-Чадрның алдын-молибден база Солчурнуң коргулчун-цинк рудалар чыдымнары элээн улуг күчү курлавырлыг деп, республиканың экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы демдеглээн.
Улуг-Танзектиң чыдымынче ниитизи-биле 25 млрд рубльдиң капитал салыышкыны үнер. Кызык-Чадрның алдын-молибден чыдымында 2,4 млн тонна казымал байлак бар. Солчурнуң чыдымында 1,8 млн тонна коргулчун-цинк рудазы шыгжаттынганын санаан. Баш бурунгаар санаашкыннар-биле алырга ынаар 17 млрд рубльдиң капитал салыышкынын үндүрер.


Возврат к списку