Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның тудуг сайыдынга Артыш Кыргыс томуйлаткан

Тываның тудуг сайыдынга  Артыш Кыргыс томуйлаткан 26.03.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың чаа тудуг сайыдын томуйлаан. Ук албан-дужаалга мооң мурнунда Кызыл хоорайның мэриниң тудуг талазы-биле оралакчы болуп ажылдап турган 40 харлыг Артыш Кыргыс ажылдаар болган. Республиканың удуртукчузунуң чугаазы-биле алырга, ындыг шиитпирни тудуг адырын күштелдирери-биле хүлээп алган болуп турар. Тудуг адырынга социал объектилерни болгаш чуртталга комплекизин тудар чугула сорулга салдынган.

Чаа удуртукчуну таныштырып тура, Владислав Ховалыг Артыш Кыргыс дээрге сураглыг тудугжу салгалдың төлээзи, ооң адазы ат-сураглыг тудугжу Маадыр-оол Аңгыр-оолович Кыргыс дээрзин демдеглээн. Бо хоочун тудугжувус регионнуң хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирген «Тыва тудуг” деп републикада хоочун тудуг организацияның үндезилекчизи болгаш хөй чылдарда удуртукчузу болуп келген.

Артыш Кыргыс «Үлетпүр болгаш хамааты тудуг» мергежил талазы-биле инженер дээди эртемниг. Тудуг адырынга ажылдаан стажы 17 чыл ажыг. «Тыва тудуг” ААН-ге бызаңчылап бодунуң күш-ажылчы намдарын эгелээн, ооң соонда тудуг-монтаж ажылдарның мастеринге чедир депшээн, ооң сөөлүнде 11 чылдың дургузунда ол-ла черге прорабтап ажылдаан.

2019 чылдың майдан 2022 чылдың декабрь айга чедир ол «Тыва тудуг” ААН-ниң чиңгине директору. Ооң соонда Кызылдың мэриязында муниципалыг албанче шилчээш, бир чыл ажыг хуусааның дургузунда мэрниң тудуг талазы-биле оралакчы болуп ажылдаан.

Чаа томуйлаттырган сайыттың мурнунга республиканың Баштыңы школалар тудуунга тудуг адырының сөөлгү ийи чылда чедип алдынган темпилерни кошкатпазын дааскан. Социал тудугнуң мындыг улуг хемчээлдериниң шиңгээлдезинге федералдыг төптүң бүзүрелин шынзыдары эргежок чугула. «Бис идепкейжи (тудуг) ажылдарының эгезинде турар бис. Холдарны берзенипкеш ажылдаар херек”, - деп Владислав Ховалыг чугаалаан.

Бөгүн республикада хары угда 9 школа туттунуп турар, калбак тудуушкуннуң 8 төлевилелин боттандырар ужурлуг бис. Оон аңгыда национал төлевилелдерниң шугуму-биле чүс ажыг объектилерни тудар ужурлуг.


Возврат к списку