Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Красноярск край, Хакасия база Тываның экономиктиг хөгжүлде сайыттары Красноярскиниң экономиктиг шуулганы – 2018-ке белеткелди чугаалашкан

Красноярск край, Хакасия база Тываның экономиктиг хөгжүлде сайыттары Красноярскиниң экономиктиг шуулганы – 2018-ке белеткелди чугаалашкан 28.03.2018
Федерацияның үш субъектизиниң экономиктиг хөгжүлде талазы-биле регион яамыларының удуртукчулары Красноярскиниң экономиктиг шуулганында "Енисей Сибири" макрорегион төлевилелин таныштырарын сайгарып чугаалашкан. Хакасия, Тыва база Красноярск крайның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң талазы-биле регионнар аразының кооперациязының төлевилелин боттандырар. 
"Ындыг макрорегионну тургузар дээн Россияда бир дугаар ажыл болгаш, бистиң шуптувуста улуг харыысалга онаашкан» - деп, Хакас Республиканың экономиктиг хөгжүлде сайыды Татьяна Пауль чугаалаан. 
Тыва Республиканың экономика сайыды Елена Каратаева «Енисей Сибири» төлевилелдиң утказы, боттандырар аргалары, башкарар системазының база төлевилел киржикчилеринге онза чурумну тургузуп, күрүнеден деткиир аргаларны болгаш хемчеглерни ажылдап кылыр талазы-биле РФ-тиң Чазаанче киирер санал-оналдарны чаңгыс аайлаар регионнар аразының ажылчын бөлүүн тургусканын чугаалаан. 
Красноярск крайның Чазааның даргазының оралакчызы – крайның экономиктиг хөгжүлде болгаш инвестиция политиказының сайыды Сергей Верещагин ужуралжылганы түңнеп тура, тургузукчу хевирлиг сайгарылга болганын демдеглээн. "Красноярскиниң экономиктиг шуулганының шөлдеринге «Енисей Сибири» төлевилелди канчаар таныштырарын чугаалажып көрдүвүс. Төлевилел дугайында чугаалап тура, КЭШ-тиң инфраструктуразы аңгы-аңгы туруштардан тургустунганын чугаалайн. Шуулганның делгелге кезээнге Хакасия биле Тываның культурлуг онзагайының талазы-биле теманы шилип, дискуссия хевирлиг киржир арганы коллегаларга сүмелээн» - деп, сайыт таныштырган. 
Бо чоокку үеде регионнарның баштыңнары кады ажылдажылга дугайында үш талалыг дугуржулганы чарар, ынчангаш баш бурунгаар чугаалажыышкынче улуг кичээнгейни салганын Сергей Верещагин чугаалаан.  
"Енисей Сибири" регионнар аразының төлевилели Элегес-Кызыл-Курагино демир-орук тудуун, Красноярскда база Саяногорскиде технологтуг чоогаларны база Енисей районнуң Высокогорский суурда Енисейни кежир көвүрүгнү тудар элээн каш улуг төлевилелдерни каттыштырып турарын сагындыраал. Апрель 13-те, Красноярскиниң экономиктиг шуулганынга төлевилелди роуд-шоу кылдыр таныштырар.

Возврат к списку