Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле туттунган бажыңда чаа квартираларны 30 өг-бүле алган

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле туттунган бажыңда чаа квартираларны 30 өг-бүле алган 14.06.2018
Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда, 117 дугаарлыг бажыңда чаа квартираларның дүлгүүрлерин 30 өг-бүле алган.  
Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле чуртталга объектизин туткан. Объектиниң ниити үнези 47,4 млн. рубль болганын тудуг сайыды Евгений Овсянников демдеглээн. Ооң 34,9 млн. рубли чуртталга-коммунал ажыл-агый фондузунуң акша-хөреңгизи болза, 12, 5 млн. рубли – республика бюджединиң.  
Чаа бажың Кызылдың мурнуу микрорайонунда, "Субедей" спорт комплекизиниң дужунда турар. Ооң ниити шөлү 1000 дөрбелчин метр. Ында 25 чаңгыс өрээлдиг, 5 үш өрээлдиг квартиралар бар. Хөй квартиралыг аварийлиг 21 бажыңдан 78 хамаатыны азы 30 өг-бүлени ынаар көжүрген.  
"Орион" компанияның тудуг организациязы күрүне керээзинде негелде езугаар, аванс төлевири чокка, бодунуң акша-хөреңгизи-биле бажыңны туткан. Чуртталга бажыңын дамчыдып, хүлээп алганының актызынга атты салган соонда, керээде өртектиң 95 хуузу алырлар. А кажан чуртталга бажыңнарын күрүне өнчүзүнче шилчиткенин бүрүткээн соонда, керээде айыттынган өртектиң арткан 5 хуузун шилчидер. Ажыл-чорудулгазы аңгы-аңгы угланыышкыннарлыг болганы-биле, тудуг организациязы чоокта чаа «СБР» КХН бодунуң тудуг секторунда тускай кезекти тускайлаан.  
"Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле туткан бирги бажыңывыс-тыр. Компания тудуг ажылдарын каш ай бурунгаар доозуп, оон объектини дужаар документилерин белеткээн. Бо чоокку үеде 115 база 116 дугаарлыг бажыңнарны база дужаар боор бис. Бо-ла программа-биле ай төнчүзүнге чедир дамчыдар ужурлуг бис» - деп, "СБР" КХН-ниң тудуг талазы-биле директору Алексей Козлов чугаалаан. 
Ооржактарның өг-бүлези чаа бажың алганнарның бирээзи. Красноармейская кудумчузунда 79 дугаарлыг бажыңга 10 ажыг чыл чурттааннар. 30 чылдарның төнчүзүнде туткан бажыңның эргижирээнинден, башкарыкчы компания оон шуут ойталаан. 
Аварийлиг бажыңны печка-биле одаар болгаш, 2016 чылда чырык дамчыдар эрги удазындан улуг өрт өөскүп үнер часкан. Чаа бажыңче көжерин олар четтикпейн манап турганнар.  
"Ам-на квартираны алдывыс. Чурттап болур-дур. Чырык, чылыг, таарымчалыг. Изиг, соок суглар бар. Өөрүп тур бис» - деп, Зоя биле Максим Ооржактар чугаалаан.
 Алимаа Мартан ооң мурнунда, Новоселов кудумчузунда, 80 чылдарда туткан-даа болза, аварийлиг деп санаттынар ийи каът бажыңга чурттап турган. Бажыңның дээвиири баксыраанындан, удаа-дараа ону септеп турганын Алимаа чугаалаан. Ам олар үш өрээлдиг чаа квартираның ээзи болганнар.  
"Ам-на улуг, аянныг бажыңче көжүп кирдивис. Аварийлиг чуртталга бажыңындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа бар болганы дыка эки-тир. Бистиң республиканың Баштыңынга, Тудуг яамызынга четтиргеним илереттим. Көжүп киргеш, аайланып салдынар бис» - деп, Алимаа "Тува 24" телеканалга интервью берип тургаш, өөрүшкүзүн үлешкен.  
Ам чаа бажың чанының девискээрин чаагайжыдары арткан. Тудуг ажылдары доосту бээрге, чаа районга амыдырал хайымныг апаар. Бо тудуг организациязы 30 квартиралыг ам-даа дөрт бажыңны база 255 квартиралыг 9 каът бажыңны тудуп турарын сагындыраалыңар. Инфраструктуразы таарымчалыг – орук кежир «Субедей» спорт комплекизи, ырак эвесте хөй-ниити транспортунуң доктаамы, социал объектилер база бар.

Возврат к списку