Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй ажы-төлдүг 70 аданың кыйгыртылгаже хуусаазын соңгаарлаткан

Тывада хөй ажы-төлдүг 70 аданың кыйгыртылгаже хуусаазын соңгаарлаткан 03.02.2023

Азыралында 16 хар чедир назылыг, үш болгаш оон хөй ажы-төлдүг хамаатыларга мобилизация-биле шериг албанынче кыйгыртылгазының хуусаазын соңгаарлаткан. Кыйгыртылга комиссиязының шиитпиринге даянып тургускан шериг комиссариадының дилээ-биле, шериг кезээниң командылалы мобилизастаттынган хөй ажы-төлдүг адаларны шериг албанындан халаар дугайында дужаалдарны үндүрер. Тывада хөй ажы-төлдүг 70 ажыг аданы албан хүлээлгезиндан хостаан.
«Россия Федерациязында мобилизацияга белеткел болгаш мобилизация дугайында» № 31-ФЗ федералдыг хоойлу негелделери езугаар, мобилизация-биле шериг албанынче кыйгыртылгага халажылганы кыйгыртылга комиссиязының шиитпиринге даянып чорудар. Тыва Республиканың мобилизация талазы-биле кыйгыртылга комиссиязы республикага ындыг шиитпирни хүлээр.
Кыйгыртылгадан хостаар шиитпирни алырда, кыйгырткан хамааты хөй ажы-төлдүүн бадыткаан документилерни кыйгыртылга комиссиязынче киирер.
Мобилизация-биле шериг албанынче кыйгырткан хамааты өөнүң иштиниң паспортунуң хоолгазын, бадылашкан дугайында херечилелиниң хоолгазын киирер. Бир эвес чара бадылашкан болза, чара бадылашкан дугайында херечилелиниң хоолгазы, ажы-төлүнүң чурттаар черин тодараткан суд шиитпириниң хоолгазы (ажы-төлүнүң чурттаар черин тодараткан дугайында нотариуска шынзыткан дугуржулгазының хоолгазы), хамаатыдан алимент тырттырар дугайында бүдүрүлге хуудузунуң хоолгазы (алимент төлээриниң дугайында нотариуска шынзыткан дугуржулгазының хоолгазы), ажы-төлүнүң төрүттүнген херечилелдериниң хоолгалары (ада болганын тургускан) кирер.
Муниципалдыг тургузугнуң шериг комиссары азы шериг кезээниң командири адаттынган документилерниң боттарын көргүзерге, документилерниң шупту хоолгаларын шынзыдар.
Тыва Республиканың мобилизация талазы-биле кыйгыртылга комиссиязы өске документилерни, чижээ, ада-ие эргелерин казаан азы кызыгаарлаан барымдаалар дугайында медээлерни айтырып болур.


Возврат к списку