Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы училище доозукчуларынга дээди өөредилге черлеринге профөөредилгезин уламчылаар аргаларны болгаш байдалды тургузарын негээн

Тываның Баштыңы училище доозукчуларынга дээди өөредилге черлеринге профөөредилгезин уламчылаар аргаларны болгаш байдалды тургузарын негээн 14.05.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол техниктиг мергежилдерге эртем-билиглиг кадрлар белеткээрде үзүктел чок өөредилгениң «колледж – вуз» системазын хандырар херек деп санаан. 
Тываның училищелер болгаш техникумнар удуртукчуларынга профильдиг вузтар-биле сырый болгаш доктаамал харылзааны тударын 2 чыл бурунгаар-ла сүмелээнин эрткен аппарат хуралында республика чазааның кежигүннеринге сагындырган. Ындыг кады ажылдажылга профессионал өөредилгеге хамаарылганы өскертип, усчу шеверлерден доктаамал сайзырап, хөгжүүрүнче чүткүп чоруур чогаадыкчы кижилерни хевирлээр аргаларны бээр ужурлуг.  
«Ол бистиң колледжтерде болгаш техникумнарывыста өөренип турар оолдарның сонуургалында болуп турар. Бөгүн ынаар, совет үеде ышкаш, 8 класс соонда школадан “ыйыдып” чорудупкан ийилээр болгаш үштээр кижилер келбейн турар. Бөгүнгү «пэтэушниктер» - ажылчын мергежилди медерелдии-биле шилип алган чедиишкинниг аныяктар-дыр. Оларның дыка хөйү техникум дипломун алгаш, инженерлер, технологтар, конструкторлар, программистер, архитекторлар болуру-биле институттарга өөредилгезин уламчылаар бодалдыг. Оларның күзели бүде бээрин чедип алыры – бистиң хүлээлгевис. Улгады бергеш, амыдырал аайы-биле, келир үеже планнарын өскертип, азы шуут боттандырбайн баары, чажыт эвес болгай. Ооң түңнелинде, республика бодунуң кулибиннерин, гейтстерин база джек маларын чидирип алыр» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң саналын тайылбырлаан. 
Кадрлар белеткээр система чорудуунда «колледж – вуз» шугумну ажылдадыр идея эки-даа болза, ол амдыгаа дээр шуудаваан деп, республика баштыңы хараадаан. Ындыг болзажок, Шолбан Кара-оол ону черле чедип алырын айыткан. Училище болгаш техникумнар доозукчуларындан чеже кижи институттарже дужаар деп турарының дугайында медээни неделя дургузунда бээрин бодунуң оралакчыларынга даандырган. Ол медээлер айтырыгны оон-даа ханы сайгарарынга профессионал өөредилгениң ортумак болгаш дээди чадазының аразында көвүрүг болур.  
«Университеттер болгаш академияларже улаштыр кирер күзелдиг эң-не чүткүлдүг сургуулдарны демдеглеп алырын техникумнардан оон-даа негээр мен. Ону чедип алыр аргаларны болгаш байдалдарны тургузар ужурлуг бис. Төрээн черивис чечектелзин деп бодаар болзувусса, чырык баштыг боорда, алдын холдуг профессионалдар, техниктиг элита биске херек. Бистиң ажы-төлүвүстүң өөредилгези болгаш келир үезинге хамаарышкан айтырыгларны анаа-ла ынчаар холдан эрттирбес мен. Ынчангаш оралакчыларымдан ол айтырыгны доктаамал негээр мен» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.

Возврат к списку