Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чаартынган кадрлар төптери таварыштыр ажылга тургустунган кижилер саны чылда 17 хуу көвүдээн

Тывада чаартынган кадрлар төптери таварыштыр ажылга тургустунган кижилер саны чылда 17 хуу көвүдээн 12.12.2023

Тывада чонну ажылга хаара тудар төптерни кадрлар төптери кылдыр чаарткан соонда, 2023 чылда аңаа келген хамаатыларның 70 ажыг хуузун ажылга тургускан. Чонну ажылга хаара тудар төптерниң ажылының шынары эрткен чылга деңнээрге 17 хууга экижээн. Ол республиканың чонну ажылга хаара тудар төптеринге комплекстиг модернизацияны кылганының түңнели болган деп, ТР-ниң Күш-ажыл яамызы тайылбырлаан.

Чонну ажылга хаара тудар албаннарны эде тургузар дээн федералдыг шенелдеде киржип турар 17 регионнуң санында Тыва 2023 чылда киржип эгелээнин сагындыраал. Ажыл дилекчилери база берикчилери-биле ажылдаарда амгы арга-хевирлерни болгаш технологтуг инновацияларны ажыглаар чаа хевирниң кадрлар төптерин тургузары – ооң сорулгазы.

Яамының дыңнадыы-биле алырга, бөгүнде чонну ажылга хаара тудар муниципалдыг төптерни эде чаартырының кол чадазы доозулган, регионалдыг башкарыкчы салбырны тургускан. Оларны күрүнениң кадрлар төптеринче эде хевирлеп, ажылга хаара тудар болгаш күш-ажылчы хамаарылга адырында ачы-дузаларның чаңгыс аай шөлчүгежин хандырар «Россияда ажыл» деп федералдыг ниити системаның кезии апарган.

Төптүң оран-савазын болгаш өрээлдерин чаартыры, ажылдың чаа үзел-бодалдарынга, билиглеринге болгаш технологияларынга эде өөредири модернизация программазынче кирип турар. Ачы-дузаларның көвей кезиин электроннуг хевирлерге көргүзер болгаш ажыл дилеп келген хамаатыларга бүгү чуртта хостуг олуттарны сүмелээр.

Республиканың Күш-ажыл яамызы бо неделя төнчүзүнде 5 кожуунга чаа кадрлар төптери ажыттынарын Тываның баштыңы Владислав Ховалыгга дыңнаткан. Амгы үеде ол төптерни болгаш консультантыларның ажылчын олуттарын «Россияда ажыл» чаңгыс аай информация системазынга кожар дээш, дериг-херекселдерни эптээр ажылдарны кылып турар.

Росстаттың медэзинден алырга, 2023 чылда Тывада ажылчоктар саны январьда 9,6 хуу турганындан, октябрь эгезинде 6,7 хуу чедир кызырылган. Делегейниң күш-ажыл организациязының методологиязы-биле ажылчоктар деп бөлүглээни езугаар алырга, 2022 чылда 15 хардан өрү назылыг чурттакчы чон ортузунда 12,3 муң ажыл чок кижи турган болза, бо чылдың III кварталында 8,3 муң кижи болган.


Возврат к списку