Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Өөредилгениң школа системазын эде чаартыры" программа-биле Тываның алды школазында капитал септелге чоруп турар

 "Өөредилгениң школа системазын эде чаартыры" программа-биле Тываның алды школазында капитал септелге чоруп турар 29.05.2024

«Өөредилгениң школа системазын эде чаартыры» федералдыг программа-биле Тывада алды школаның капитал септелгези график езугаар чоруп турар. 

Кызылдың 4 дугаар школазының оран-савазында шалаларны туруп, одалга, суг хандырылга база канализация системаларын адырып, чаартып, электромонтаж, штукатур, облицовка база маляр ажылдары эгелээн. Бригадалар оон аңгыда дээвиирин чаартып, девискээр чаагайжыдылгазынче кирген.

«Школа девискээринде эрги асфальтыны сөккеш, чүдүрген. Тулааланчак чер болганындан, чагыкчының күзели-биле брусчатканы чадар. Ол шывыг асфальтыдан чараш көстүр боорда, дараазында участокту септеп ап турарынга эптиг болур» - деп, тудугжу Орлан Аракчаа чугаалаан.

1975 чылда туттунган Кызылдың 4 дугаар школазынга чаңгыс-даа капитал септелге кылдынмаан. Объектиде 50 кижи ажылдап турар, тудуг материалдары болгаш тускай техника четчир.

База бир капитал септелгеде объект – Эрзин суурнуң школазында ажылдар шалыпкын чоруп турар. Тудугжулар септеттинген школаны керээде айыттынган хуусаа - августтуң 5-те дужаар ужурлуг. Тудугжулар объект ол үеде белен апаарын аазаан.


Федералдыг программа-биле Эрзин, Тээли, Хөндергей суурларда өөредилге албан черлерин, Сукпактың аграрлыг лицейин, ол ышкаш кулаа дыңнавас уруглар школа-интернадын база найысылалдың 4 дугаар школазын септээр. Күрүне программазының ийи чылда күүселдези-биле 40 өөредилге черлеринге капитал септелгелерни кылып, эде чаарткан.

Возврат к списку