Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада салым-чаяанныг уруглар болгаш оолдарга байырны чедирген

Тывада салым-чаяанныг уруглар болгаш оолдарга байырны чедирген 31.12.2015
 Декабрь 30-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2015 чылда шылгараан салым-чаяанныг болгаш тергиин башкыларга байырны чедирген. 
 Чаа чылдың бүдүүзүнде Тываның талантылыг аныяктарының болгаш оларның дагдыныкчыларының чедиишкиннерин түңнээри чаңчыл болган. Улусчу чогаадылга бажыңынга республика, бүгү-российжи болгаш делегей конкурстарының киржикчилери, шаңналдыг черлер ээлээн болгаш тиилекчи болганнар чыылган. Ол хүн Россияның Президентизиниң премиязының база республика Баштыңының грантызының эдилекчилери болган 10 кижиге байырны чедирген.
  Эрзин школазының өөреникчизи, сумога элээдилер ортузунга делегей чемпионадында Россияга чаңгыс-ла алдынны чаалап алган Баткар Баасан оларның бирээзинге хамааржыр. База ол ышкаш Европа чемпионадынга үш чыл улаштыр бирги черден дүшпээн алдарлыг суможу Начын Донгак - оларның аразында.
 Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурда уран чүүл школазының кижизидикчизи Ооржак Ая «Уран чүүлдүң челээжи» конкурска домрага ойнаары-биле жюрини кайгаткан. Таңды кожууннуң Бай-Хаактың уран чүүл школазының өөреникчизи Айсулу Монгуштуң «Тиилелге дээш кырган-ачамга четтирдим» деп ажылы Улуг Тиилелгениң 70 чылынга тураскааткан бүгү-российжи уран чурулга конкурузунуң төнчү кезээнче кирген. 
 Бо чылын Тывага бир-ле дугаар «Ворлд скиллс» хевирге ажылчын мергежилдерниң маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа Тудуг техникумунуң студентизи Шыжаа Айгулья чем кылыр талазы-биле тергиидээн. Тывага болгаш оон дашкаар-даа профессионал мергежилдерни суртаалдаарынга ол эки чылдагаан болган. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оолдарның чедиишкиннерин боттарының-на түңнелдери-биле демдеглеп болур дээрзин айыткан. Ооң-биле чергелештир, ада-иениң ажы-төлүнге бүзүрээри дег чоок, уругларының башкыларының чедиишкиннерин база демдеглээн.
  «Силерге деткимче, чөленгиииш, хей-аът чугула дээрзин билир бис. Чазак бодунуң талазындан грант кылдыр деткимчени берип турар. Чылдың-на ол сорулгага 600 муң рубль аңгылаттынган. Оон аңгыда, миллионнар бюджеттиг, деткимче өске программалар база бар.
  Салым-чаяанныг, талантылыг оолдар-уруглар-биле барык-ла 10 чылдың дургузунда тускай угланыышкынныг ажыл бодунуң түңнелдерин берген. Россияның Президентизиниң база республика Баштыңының премиязының 88 эдилекчизи Россияның шылгараңгай дээди өөредилге черлеринде өөренип турар. Ол оолдар, уругларның чанып келирин манап, бистиң республикавысты хөгжүдери-биле ажылдап, депшииринге бүзүрелдиг бис. Бисти чайынналчак, чырык келир үе манап турарынга бүзүрээр мен!» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 Тываның башкыларының бедик мергежили ниити российжи деңнелде база бедии-биле үнелеттинген. Россияның Өөредилге болгаш эртем яамызының 200 муң рубль премиязын республика школаларының 5 башкызы алган. 
 Байыр чедириишкининиң езулалын тыва хөгжүм херексели – игилдиң үделгези-биле эгелээнинге тайылбырны Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол берген: 
 «Игил – өгбелерден дамчып келген хөгжүм херексели. Ол чоннуң хей-адын көргүскен хөгжүм херекселин ажылдаар өрээлдерниң эң-не көскү черинге тургузарын албан езузунуң чарлыы-биле быжыглаан. Ол чарлыкта бистиң национал байырлалдарывысты игилдиң хөгжүмү эгелээрин бижээн. Силер та кандыг силер, а мен игил үнүн дыңнап кааш-ла, кырган-ачамны сактып кээр мен. Ооң овур-хевири ам-даа сагыжымда, анаа эвес кижи. Улусчу ужур-чаңчылдарның болгаш езулалдарның чылы 2015 чыл төнүп турар. Шагаада чылдың түңнелдерин үндүрер бис. Улусчу ужур чаңчылдарның чылы 2016 чылда эртер тыва хүндүлээчел чоруктуң чылынче шилчээн. Боттарывыстың дөстеривисти утпайн, сагып чорууру чугула. Өгбелерден дамчаан ужурларывысты болбаазырадып, нептередип чорууру-биле амгы салгал күштүг. 
 Хүндүлүг оолдар, уруглар, силер ам-даа бичии силер. Ынчалза-даа демисежир, дилээр, кол чүве – тиилээр деп чүвени билир силер. Бистиң республикавыска ажыктыг чүүлдерни эккээр күзелиңер болгаш боттарыңарны сайзырадыр чүткүлүңер-биле дыка хөй үе-чергелериңерге үлегер-чижек болган силер. Ынчангаш сеткилимниң ханызындан кадыкшылды, чаагай чорукту, чогаадыкчы чедиишкиннерни, чаа онзагай бедиктерни база үнүп олурар Чаа чыл-биле силерниң шуптуңарга байырны чедирдим, чаңгыс чер чурттуглар».

Возврат к списку