Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада "Даш-чонукчузунуң хүнү" республика байырлалы эрге-байдалды алыр

Тывада "Даш-чонукчузунуң хүнү" республика байырлалы эрге-байдалды алыр 29.09.2023

Тываның Чазаа Даш-чонукчузунуң хүнүн республика байырлалдарының даңзызынче киирер дээн культура ажылдакчыларының саналын деткээн. Чазак хоойлу төлевилелин деткип, Дээди Хуралче сайгарып көөр кылдыр чоруткан. Бир эвес депутаттар ону бадылаптар болза, чылдың-на сентябрьның 19-та тыва даш-чонукчулары профессионал байырлалын демдеглээрлер.

Тывада чонар-даштан уран ажылдар сиилбип кылыры - адазындан оглунче, салгалдан салгалче чажыттарын дамчыдып келген чоннуң бурунгу уран чүүлү болур. Уран шевер ажылдарга ажыглаар чонар-даштың кол чыдыны Бай-Тайгада болгаш, ол кожуун салгал дамчаан шеверлерниң чурту. Совет үеде профессионал скульпторлар тыва даш чонукчуларның шевер ажылдарын уран чүүлдүң тускай хевири деп үнелээн. Бай-Тайганың алды чонар-даш мастерлери ССРЭ-ниң чурукчулар кежигүннери болган.

Амгы үеде Россияның чурукчулар эвилелинде 40 даш чонукчузу кирип турар. Оларның ажылдары чүгле Россияның эвес, делегейниң музейлеринде болгаш делгелгелерде делгеттинген. Тыва чонар-даш чонукчуларының школазы Тываның таныттынгыр брендизинге болгаш чурттуң культурлуг өнчүзүнге хамааржыр. Республикада чонар-даш-биле ажылдаарының чажыттарынга өөредир өөредилге черлери бар.

90 чылдарда чонар-даш мастерлери боттарының байырлалын аразында эрттирип турганы шын. Республика чазааның амгы шиитпири үнеринге чедир республикага Чонар-даш чонукчузунуң хүнүн демдеглеп эгелээни анаа эвес. Инициативаның авторларының бодалы-биле алырга, ол хүннүң эрге-байдалын республика чергелиг кылдыр бедиткени чонар-даш уран чүүлүн камнап, кадагалап арттырарынга күрүне магадылалын бээр. Чонар-даш чонукчуларын бичиизинден-не белеткээр школаларны хөгжүдүп, дагдыныкчылар институдун деткип быжыглаарындан аңгыда, мастерлерниң ажылдарын садып-саарарынга дузалаар арт-рынокту ажыдар база чонар-даш уран чүүлүнче инвестицияларны хаара тудар ужурлуг.

Байырлал хүнүн чонар-даш мастерлериниң чаңчылчаан езу-чурумнарын көрүп шилээн. Чижээ, даш чонукчуларының ажылынга ажыглаар чонар-дашты белеткээр чыыжы сентябрьның төнчүзүнде эртип турар. Арыг агаарга эртер чыыш үезинд, улусчу мастерлер аразында арга-дуржулгазын солчуп, чурукчулар фестивалы ышкаш онзагай эртип турарын демдеглезе чогуур.
Возврат к списку